RCL is alleen gebruiker van de voetbalvelden in De Bloemerd, het onderhoud en de vervanging komt voor rekening van de gemeente.
RCL is alleen gebruiker van de voetbalvelden in De Bloemerd, het onderhoud en de vervanging komt voor rekening van de gemeente. Foto: J.P.Kranenburg

RCL nog even geen ‘vitale vereniging’

Politiek

De Leiderdorpse voetbalclub RCL krijgt uitstel van de geplande huurverhoging voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden in De Bloemerd. Die huurverhoging was afgesproken in het kader van de uitvoering van de Sportnotitie. Maar uit een onderzoek van het onafhankelijke Mulier Instituut blijkt dat de club een huurverhoging in 2021 financieel niet trekt, zo laat het Leiderdorpse college van B en W weten aan de gemeenteraad.

Een aantal buitensportverenigingen in Leiderdorp zorgt zelf voor het beheer en onderhoud van de velden die ze gebruiken. In de Sportnotitie worden dat ‘sterke’ of ‘onafhankelijke’ verenigingen genoemd.  Anderen betalen een huurprijs waarin de onderhouds- en beheerkosten worden doorberekend, die zitten in de categorie ‘vitale verenigingen’. RCL valt nog in de categorie ‘afhankelijke vereniging’. Dat betekent dat de club alleen gebruiker is van de velden, het onderhoud en de vervanging komt voor rekening van de gemeente.

De gemeente wil RCL zo snel mogelijk opschalen naar minimaal de categorie ‘vitale vereniging’. Het plan was dat RCL met ingang van 1 juli 2021 in stappen meer huur zou gaan betalen. Na vier jaar zou de huurprijs dan de kosten moeten dekken die de gemeente maakt voor beheer en onderhoud van de velden. Maar dat blijkt dus wat te voorbarig.

De gemeente gaat nu in gesprek met RCL en de Bloemerd Onroerend Goed & Sport BV (de eigenaar van het RCL clubhuis) voor een ingroeiscenario naar een ‘vitale vereniging’ dat wél haalbaar is.

Uit de krant