Logo leiderdorpsweekblad.nl
Bestuursleden van de Belangenvereniging A4-HSL - met midden vooraan voorzitter Arno Westerbeek - en leden van de kersverse beoordelingscommissie van het A4 Wensenfonds.
Bestuursleden van de Belangenvereniging A4-HSL - met midden vooraan voorzitter Arno Westerbeek - en leden van de kersverse beoordelingscommissie van het A4 Wensenfonds. (Foto: Johan Kranenburg)
Maatschappelijk

A4 Wensenfonds gelanceerd

 "We willen op een transparante manier het geld dat we nog in kas hebben teruggeven aan de wijken rond de A4 in Leiderdorp." Zo legt voorzitter Arno Westerbeek van de Belangenvereniging A4-HSL in een notendop de bestaansreden uit van het A4 Wensenfonds. Bij dat fonds kunnen bijdragen gevraagd worden voor plannen die ten goede komen aan het gebied langs de verdiepte rijksweg. Maandagavond werd het fonds officieel gelanceerd tijdens een algemene ledenvergadering en meteen opengesteld voor inschrijvingen.

Door: Corrie van der Laan

De Belangenvereniging A4 werd opgericht in 1990 nadat in het oude deel van Leiderdorp grote onrust ontstond over de plannen voor de verbreding van de A4. In 1993, toen het ernaar uitzag dat ook de hogesnelheidstrein een tracé dwars door Leiderdorp zou krijgen, werd de naam gewijzigd in Belangenvereniging A4-HSL.

Twintig jaar van overleggen en actievoeren leverde veel op: voor de HSL werd een lange tunnel onder het Groen Hart door aangelegd en de verbrede A4 kreeg een verdiepte ligging door het oude dorp. In 2015, nadat het A4-project was opgeleverd en de doelstellingen van de vereniging waren behaald, werd unaniem besloten toe te gaan werken naar opheffing.

Wel moest er nog een bestemming gevonden worden voor het flinke bedrag in de verenigingskas, die gevuld is met de contributies van de honderden leden. "Veel van die leden zijn inmiddels overleden of verhuisd en uit zicht verdwenen, wat rechtstreeks teruggeven erg ingewikkeld maakt. Daarom hebben we een constructie bedacht waar alle omwonenden van de A4 baat bij hebben", zegt Westerbeek.

Vanaf nu kunnen verenigingen, instellingen en particulieren plannen indienen die een positieve invloed hebben op het gebied direct rondom de verdiepte rijksweg. Die plannen moeten passen binnen een van de volgend thema's: Onderwijs, Veiligheid, Milieu en Recreatie. Alle voorwaarden en spelregels staan op de website www.a4fonds.nl. Indienen kan tot 1 februari 2018.

Het idee is om per thema aan tenminste één plan een bijdrage te geven van maximaal 5000 euro. Daarnaast kunnen enkele kleinere plannen gesteund worden met bedragen van maximaal 250 euro. Maandagavond werd een beoordelingscommissie ingesteld die kritisch bekijkt welke plannen in aanmerking komen voor ondersteuning. De winnaars worden op 2 maart 2018 bekend gemaakt.

Kanttekeningen

Aanvankelijk was het de bedoeling het fonds drie jaar achtereen open te stellen, maar maandag werden daar wat kanttekeningen bijgezet. Die hebben alles te maken met de plannen om de A4 te voorzien van een extra baan en de nog altijd levende wens van Rijkswaterstaat en projectontwikkelaar BAM om zonnepanelen te leggen op het sedumdak van de tunnelbak. Wellicht moet de Belangenvereniging A4-HSL nog even blijven bestaan om ervoor te zorgen dat ook deze plannen zo gunstig mogelijk uitpakken voor de omwonenden, zo was te beluisteren, en dan kan het handig zijn de pot niet helemaal te verteren.

          

Meer berichten