Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>De kruising van de Van der Valk Bouwmanweg met de Tollenaersingel, een punt waar veel ongelukken en bijna- ongelukken gebeuren.</p>

De kruising van de Van der Valk Bouwmanweg met de Tollenaersingel, een punt waar veel ongelukken en bijna- ongelukken gebeuren.

(Foto: J.P.Kranenburg)

Leiderdorp kan aan de slag met wegen en paden

  Politiek

Leiderdorp kan aan de slag met de aanpak van wegen en paden. Maandagavond 12 oktober stemde de gemeenteraad unaniem in met de Mobiliteitsnota’s waarin maatregelen staan om de veiligheid en de doorstroming van al het verkeer – zowel auto’s als fietsers als voetgangers - te verbeteren.

Door: Corrie van der Laan

Een van de eerste wegen die wordt aangepakt is de Voorhoflaan. Die staat op de planning voor 2021-2022. Bewoners vragen al decennia om maatregelen om de verkeersoverlast hier terug te dringen. Dat moet nu gebeuren door de weg anders in te richten met onder meer bredere fietsstroken en vluchtheuvels bij oversteekplaatsen. Slingers in de weg plus een slimme groeninrichting moeten ervoor zorgen dat er minder hard gereden wordt. Bovendien komt er geluidswerend asfalt.

De sluiproute door de Voorhoflaan moet minder aantrekkelijk gemaakt worden door een knip in de iets verderop gelegen Heinsiuslaan. Die knip, in de vorm van een bussluis, zou pas over een jaar of drie worden aangelegd, maar op verzoek van de gemeenteraad wordt dat naar voren gehaald zodat het gelijktijdig gebeurt met de aanpak van de Voorhoflaan.

Vaart maken

De gemeenteraad drong er maandag ook op aan om vaart te maken met veiliger maken van de Van der Valk Boumanweg. De herinrichting van deze weg staat op de rol voor over een jaar of zes, wanneer het wegdek toch open moet voor vervanging van de riolering. Op de korte termijn – 2021/2022 – zou alleen de kruising met de Tollenaersingel worden aangepakt.

Maar de raad wil dat verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) samen met de omwonenden kijkt welke andere maatregelen nu al mogelijk zijn zonder dat de weg uitgebreid op de schop gaat. D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks had wel een voorbeeld: “Laten we morgen de te hoge bosjes bij de kruising met de Tollenaersingel weghalen. 

Ook op andere punten kwam de raad met aanvullingen. Zoals het veiliger maken van het Bloemerdpad voor langzaam verkeer, het beter scheiden van fietsers en voetgangers op de Laan van Berendrecht en meer aandacht voor fietsparkeervoorzieningen.

Zebrapaden

GroenLinks gooide nog een balletje op om de zebrapaden op de Vossiuslaan terug te krijgen. Daar ging de rest van de raad niet in mee. Wel werd het plan gesmeed voor een fietstocht door het dorp om een overzicht te krijgen van alle locaties waar een zebrapad nodig is, zodat hiervoor een totaalplan gemaakt kan worden.

Evalueren

Joosten en zijn ambtenaren kregen maandag van alle kanten complimenten over de Mobiliteitsnota’s. Nog niet eerder lag er een zo duidelijk stappenplan, compleet met financiële onderbouwing, om de verkeerssituatie in het hele dorp aan te pakken. Wel wil de gemeenteraad goed in de gaten houden of de maatregelen die de komende jaren worden genomen, echt werken. Of bijvoorbeeld de knip in de Heinsiuslaan inderdaad leidt tot minder sluipverkeer door de Voorhoflaan. En of snelfietsroutes er echt voor zorgen dat Leiderdorpers vaker de fiets pakken. Unaniem werd een motie van CDA-raadslid Huibrecht Bos aangenomen waarin het college wordt verzocht elk project binnen twee jaar na afronding te evalueren.

Meer berichten