Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het is duidelijk te zien hoe de halsbandparkiet aan zijn naam komt.
Het is duidelijk te zien hoe de halsbandparkiet aan zijn naam komt. (Foto: PR Herman Berkhoudt)
Leiderdorp Natuurlijk

Herriemakers kunnen de boom in

ZES ACTIEVE GIDSEN VAN NATUURORGANISATIE IVN VOLGEN HET PLANTEN- EN DIERENLEVEN IN LEIDERDORP. OM DE WEEK SCHRIJVEN ZIJ IN DEZE RUBRIEK OVER HUN BEVINDINGEN

 

Nee, van mij hoeven ze de boom niet in. Ze willen en doen het helemaal zelf. In de haagbeuken op de hoek Splinterlaan/Laan van Ouderzorg slapen ze iedere nacht.

Als het gaat schemeren verzamelen ze zich, luid kwetterend, in kleinere groepen in bomen in de buurt. Groepsgewijs vliegen ze naar hun uiteindelijke slaapboom. Soms vliegen grote groepen in, dan weer gaan ze met zijn allen op de wieken om na een tijdje weer terug te komen. De bovenste takken van één boom tellen al snel honderden luid kwetterende halsbandparkieten. Pas als het bijna helemaal donker is, blijven ze er allemaal én zijn ze stil.
Ze komen uit Leiderdorp en omliggende gemeentes. Soms zitten ze in één boom, soms in drie. Vaak zijn het dezelfde bomen als vorige nacht, soms schuiven ze op, bijvoorbeeld naar de hoek Van der Valk Boumanweg/Laan van Ouderzorg of juist richting Santhorst.
Nu zijn er veel. Maar binnenkort gaan de vrouwtjes broeden. Die slapen dan in hun nest. Dan blijven de mannetjes en de pubers over.

Mogelijk blijven ze gezamenlijk slapen totdat de vrouwtjes vliegvlugge jongen (herkenbaar aan de kortere middelste staartpennen) hebben en zich weer aansluiten, mogelijk niet. Als ze blijven zijn er vanaf juni veel meer dan nu. Hun aantal kan wel verdubbelen.

Ook in de haagbeuken op de hoek Tollenaersingel/Hartelstein en ook in – weer! – haagbeuken langs de Van der Marckstraat slapen 's nachts soms halsbandparkieten. Een aantal jaren geleden zaten ze in bomen bij de flats langs de Engelendaal. Naar ik dacht daar nu niet meer.
Waarom slapen die halsbandparkieten juist op deze plekken? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat halsbandparkieten in de grote steden van stadsrumoer en weinig groen lijken te houden. Ze slapen daar samen in hoge bomen op drukke plekken, vaak direct naast het kunstlicht van straatlantaarns. Ook vaak in bomenrijen langs het water, net zoals nu in Leiderdorp.
In Leiderdorp valt de drukte van hun slaapplekken mee, al zijn er rustiger plekjes te vinden. Waarschijnlijk voelen deze stadsvogels zich op de wat drukkere plekken veiliger voor rovers. Uilen lijken wel eens een parkietje te lusten en komen mogelijk minder graag daar.

Het is leuk om in het schemerdonker langs de haagbeuken in Leiderdorp te lopen. Door zijn grote hoeveelheid zijtakken, waardoor je de stam al snel niet meer ziet, biedt deze boom waarschijnlijk veel bescherming tegen roofvogels. Her en der vind je in die bomen dan ook groepjes van zo'n twintig slapende kauwen. Nooit grote groepen zoals bij de halsbandparkieten. Wel zie je soms in de bomen waar halsbandparkieten slapen ook een groepje kauwen. Geeft die eendracht nog meer veiligheid?

Tekst: Ton Gordijn

Foto: Herman Berkhoudt

Meer berichten