V.l.n.r. raadsnestor Hugo Langenberg, D66-raadslid Mieke van Ulden, wethouder Bob Vastenhoud, Asopos voorzitter Felix Brongers en buurtbewoonster Aafke Teune bij de net gedoopte skiffs.
V.l.n.r. raadsnestor Hugo Langenberg, D66-raadslid Mieke van Ulden, wethouder Bob Vastenhoud, Asopos voorzitter Felix Brongers en buurtbewoonster Aafke Teune bij de net gedoopte skiffs. Foto: Corrie van der Laan

Botendoop aanleiding om stil te staan bij ‘het pad dat terugkomt’

Algemeen

De nieuwste aanwinsten van studentenroeivereniging Asopos De Vliet heten Quick, Kwek en Quack. De drie skiffs, éénpersoons roeiboten, werden vanmiddag gedoopt bij het clubhuis van Asopos aan de rand van de Leiderdorpse wijk Driegatenbrug.

Door: Corrie van der Laan

Het werd een bijzondere gebeurtenis. Niet alleen omdat de doop plaatvond tijdens het weekend van de Northwave Asopos Driekamp, waar zo’n duizend roeiers uit heel Nederland aan meedoen, maar ook omdat het Asopos-bestuur de gelegenheid aangreep om stil te staan bij de perikelen rond het voet- en fietspad boven op de Dwarswateringdijk. ‘Het pad dat terugkomt’, zoals Asopos-voorzitter Felix Brongers het noemde.


Protest

Eind vorig jaar zag het er naar uit dat dit pad zijn vertrouwde plek zou kwijtraken. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de dijk versterken en ophogen en met de gemeente Leiderdorp was afgesproken dat het pad daarna beneden aan de dijk aan de landkant zou terugkomen. Maar daar kwam fel protest tegen. Allereerst van Asopos. De fietsende roeicoaches zouden door de lage ligging van het pad hun zicht op de boten kwijtraken waardoor trainen op de Dwarswatering lastig tot onmogelijk zou worden. Ook de omwonenden schrokken ervan. Het pad zou zo veel dichter bij hun achtertuinen komen te liggen. Niet leuk voor de privacy. En vele Leiderdorpers die graag gebruik maken van het pad baalden omdat wandelen en fietsen in de oksel van de dijk minder aantrekkelijk is dan er bovenop, Boosheid was er ook omdat omwonenden en andere belanghebbenden vooraf niet geïnformeerd waren over de plannen.  

De bezwaarmakers werden gesteund door de fracties van D66 en VVD in de gemeenteraad. Met name door de vasthoudendheid van D66-raadslid Mieke van Ulden keken het hoogheemraadschap en de gemeente opnieuw naar de mogelijkheden. Begin maart bleek het toch een optie om het pad op de oude plek terug te leggen, waar de gemeenteraad vervolgens unaniem mee instemde.


Hoofdrolspelers

Zo’n mooie afloop moet je vieren, vond het Asopos-bestuur. Vandaar dat enkele hoofdrolspelers in de pad-op-de-dijk-kwestie waren uitgenodigd om de boten te dopen. Wethouder Bob Vastenhoud mocht namens het college van B en W water uitgieten over Kwek, Mieke van Ulden en raadsnestor Hugo Langenberg (LPL) deden dat namens de gemeenteraad bij Quack. Aafke Teune, die het protest vanuit de omwonenden coördineerde, was namens de buurtbewoners aanwezig om Quick te dopen.

Het werk aan de dijk is twee weken geleden gestart en duurt tot het eind van dit jaar. Volgens Asopos-voorzitter Felix Brongers gebeurt dat in goed overleg en is er nog geen hinder geweest voor de roeiers.

Aafke Teune doopt Quick.
Wethouder Bob Vastenhoud giet water uit de bron van de Griekse rivier Asopos over Kwek.
Raadsleden Mieke van Ulden en Hugo Langenberg mochten Qwack dopen.

Uit de krant