Hoe voorkomen we wateroverlast en welke rol speelt het Waterschap daarin? Dat hoor je in het webinar.
Hoe voorkomen we wateroverlast en welke rol speelt het Waterschap daarin? Dat hoor je in het webinar. Foto: Pixabay

Water Natuurlijk legt uit wat het waterschap doet

Algemeen

Waterschapspartij Water Natuurlijk organiseert op woensdagavond 20 april een webinar waarin wordt uitgelegd wat actuele wateronderwerpen zijn in ons gebied, hoe het waterschap werkt en waar Water Natuurlijk voor staat.

Hoe zorgen we voor mooi en natuurlijk water, met veel verschillende en gezonde waterplanten, vissen en andere waterdiertjes? Hoe zorgen we dat we bij zware regenbuien de wijk droog houden? Wat doen we tegen verzilting en bodemdaling? Wat doen we met het water in de stad en in het buitengebied om beter in te spelen op de klimaatverandering? Dit zijn maar een paar van de vele vragen die actueel zijn bij het beheer van de plassen, sloten, dijken en zuiveringen in het gebied van Rijnland.
Wil je weten hoe ons waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland, hieraan werkt, wat de rol is van het bestuur van Rijnland? En ook waar waterschapspartij Water Natuurlijk zich voor inzet en met welk resultaat? En denk je er over om zelf een actieve rol te gaan spelen, misschien wel in het bestuur van ons waterschap? Haak dan aan bij het webinar van Water Natuurlijk op 20 april. Regiovoorzitter Otto Cox, fractievoorzitter Sita Dewkali en hoogheemraad Waldo von Faber praten je bij en zullen ook je vragen beantwoorden. Het webinar is van 19.30 tot 20.30 en vindt plaats via Zoom.
Geef je op bij Monique Lamers, mamlamers@outlook.com, je krijgt dan de zoomlink toegestuurd. Ken je anderen met belangstelling voor het water en waterbeheer in Rijnland? Dan stellen we het op prijs als je dit bericht doorgeeft.
Meer informatie: Otto Cox, wijzer55@gmail.com

Uit de krant