De deelnemers wisselden ideeën met elkaar uit over de thema’s accommodaties, vrijwilligers, doelgroepen en scholen. | Foto: Nelleke Thissen
De deelnemers wisselden ideeën met elkaar uit over de thema’s accommodaties, vrijwilligers, doelgroepen en scholen. | Foto: Nelleke Thissen Foto: Nelleke Thissen

Enthousiaste kick-off Lokaal Sportakkoord

Algemeen

Er bestaan al enkele activiteiten in Leiderdorp die zonder meer passen in het in de maak zijnde Lokaal Sportakkoord. Voorbeeld is de Derde Helft, een inloopochtend voor senioren in de clubgebouwen van voetbalvereniging RCL en hockeyclub Alecto. Toch is er ruimte voor 'meer en beter'. Dat is de uitkomst van de vorige week donderdag gehouden kick-off bijeenkomst. Doel van het akkoord is meer Leiderdorpers aan het sporten en bewegen te krijgen.

Door: Nelleke Thissen

Naar de kick-off in het clubgebouw van Alecto waren ruim 25 belangstellenden gekomen. Het waren vertegenwoordigers van sportverenigingen, maatschappelijke organisaties waaronder Incluzio, scholen, Sportfondsen, GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin, en praktijkondersteuners van een huisartsenpraktijk. Onder leiding van Wouter de Groot – de voor het sportakkoord-proces aangestelde onafhankelijke sportformateur – gingen ze op zoek naar mogelijkheden om aan het landelijk Sportakkoord een Leiderdorpse invulling te geven.

Aan de hand van twee vragen - 'Wat heb ik nodig' en 'Wat kan ik bieden' - tastten de deelnemers met smartphone of tablet als stemkastje mogelijkheden voor samenwerkingsplannen af. Daarna wisselden ze aan afzonderlijke tafeltjes aardig wat ideeën met elkaar uit over de thema's accommodaties, vrijwilligers, doelgroepen en scholen. Als richtlijn was meegegeven 'wat gaat al goed en wat mist er nog'. Daarover werden de nodige vellen papier volgeschreven.

De Groot toonde zich na afloop dan ook tevreden over het enthousiasme waarmee de deelnemers aan de slag waren gegaan. "Men vond het een zinvolle bijeenkomst, heb ik uit diverse reacties begrepen. Er is vanavond zeker een basis gelegd voor mooie lokale activiteiten". Ondanks een hoog niveau aan voorzieningen en organisatiegraad in Leiderdorp kan het altijd nog beter, meent hij.

Suggesties

Carl Adamse van tennisvereniging De Munnik denkt aan een eventuele samenwerking met het onderwijs, zei hij desgevraagd. Onderzoek naar tennisles op school lijkt hem zinvol. "Ook wij signaleren net als andere sportverenigingen een terugloop in het aantal jeugdleden. Een laagdrempelige kennismaking met tennis via school zou daarop een antwoord kunnen zijn. Wij hebben daarvoor bevoegde tennisleraren in huis". Verder hoopte Adamse van andere organisaties te horen hoe zij een vrijwilligerstekort aanpakken.

Aanpak De Bloemerd

Manege Liethorp wil inzetten op een gezamenlijke aanpak van sportpark De Bloemerd. "Via een stappenplan kunnen we er met en voor alle gebruikers een nog beter park van maken", aldus Saskia Vlaar. Een gezamenlijke evenementenkalender staat eveneens op haar lijst. "Spreiding van evenementen kan een oplossing van een tijdelijk tekort aan parkeerplaatsen zijn". Ook wil ze gaan praten over een algeheel rookverbod voor De Bloemerd. Daarin werd ze bijgestaan door Désirée Stolker van de GGD. "Ruim een jaar geleden is een Nationaal Preventieakkoord gesloten met als doel het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dit sportakkoord sluit daar mooi bij aan. Daaraan willen we graag meewerken". Als bijvoorbeeld noemde ze advies bij de exploitatie van sportkantines.

De vitaliteitscoaches van Incluzio Leiderdorp zijn betrokken bij de totstandkoming van het lokaal sportakkoord. Giulietta Zanda was redelijk tevreden over de opkomst van de avond. Wel vond ze het jammer dat een aantal sectoren ontbrak bijvoorbeeld commerciële sportaanbieders zoals de fitnessbranche, de kinderopvang en het bedrijfsleven. Ook het aantal deelnemende scholen bleek nogal beperkt.

Slotakkoord

Maar wie alsnog in het proces wil stappen kan dat doen, zo meldt Wouter de Groot. Niet alleen clubs en organisaties, maar ook individuele Leiderdorpers zijn welkom. "De komende weken gaan we alle geopperde ideeën en opmerkingen uitwerken. Op basis daarvan worden plannen opgeschreven en zo nodig werkbijeenkomsten gehouden. Als laatste volgt een Slotakkoord".

De gemeente Leiderdorp wil de tot stand gekomen plannen zo nodig met subsidie ondersteunen, zo liet sportwethouder Joosten weten. Al zal niet voor alle beoogde plannen geld nodig zijn, veronderstelde hij. Leiderdorp krijgt gedurende twee of mogelijk drie jaar een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro voor een Lokaal Sportakkoord. Dat moet dan wel uiterlijk juni 2020 ingeleverd zijn.

Het kabinet heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het NOC*NSF in de zomer van 2018 het Nationaal Sportakkoord gesloten. Aan de hand daarvan zijn de meeste Nederlandse gemeenten bezig een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dit ter bevordering van de gezondheid en welzijn van de inwoners.

Uit de krant