Saaamen gaan we verder
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR

Saaamen gaan we verder

Sinds vorig jaar voorjaar bestaat dagbesteding Saaamen in Leiderdorp. Volwassenen en ouderen die door een handicap, chronische ziekte, dementie of een andere (ouderdoms)beperking zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen aan Griffioen 15 met een beschikking terecht voor creatieve en grensoverstijgende dagbesteding.

Marjolein de Groot, locatiemanager van Gemiva-SVG vertelt enthousiast: "Bij Saaamen gaan we uit van de kracht en de mogelijkheden van de deelnemer. Zijn of haar wensen staan voorop. Dat klinkt heel mooi, maar dat is echt ons motto. Onze deelnemers bepalen zelf wat ze doen en komen zelf met nieuwe ideeën voor activiteiten. Wij gaan dan op zoek naar verenigingen en partners in ons netwerk in Leiden en Leiderdorp om de activiteit te organiseren. Van kleding maken tot koken, paarden verzorging en een bezoek aan de imker, het gebeurt allemaal. Ook dankzij de inzet van de vrijwilligers!"

Wederkerigheid
"Het element van wederkerigheid speelt binnen Saaamen een belangrijke rol. Zo was een kunstenaar op zoek naar werkruimte. Hij werkt nu in het gebouw van ons activiteitencentrum. Als wederdienst kunnen deelnemers keramieklessen volgen bij hem. Dit is een groot succes en heeft zelfs geleid tot een expositie in de bibliotheek in Leiden. Deze is daar nog tot eind april te zien." "Ik heb door gezondheidsproblemen heel lang thuis gezeten, Ik had het gevoel dat ik niets meer waard was. Ik heb samen met de kunstenaar ontdekt hoeveel ik nog kan. En dat ik iets voor andere mensen kan betekenen" (Quote deelnemer)

Krachten gebundeld
"Binnen Saaamen hebben 3 drie organisaties hun krachten gebundeld. ActiVite, Pluspunt en Gemiva–SVG. Ieder van ons heeft kennis over en contacten binnen specifieke doelgroepen. Regelmatig sparren we met elkaar en delen we onze kennis om de dagbesteding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze deelnemers.

Je ziet echt dat we door onze samenwerking de schotten tussen welzijn en zorg weghalen en dat komt de deelnemers en de professionals ten goede."

Positief
"Samen zien we de toekomst positief tegemoet. We krijgen steeds meer bekendheid bij de professionals en bij de verenigingen. We betrekken ze actief en er ontplooien zich steeds meer initiatieven. Het streven is bovendien dat Pluspunt voor de zomer een tweede dag met hun Dagprogramma gaat starten binnen Saaamen.

Het Dagprogramma is bedoeld voor mensen zonder grote zorgvraag die graag zelfstandig thuis blijven wonen maar hierbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er is geen beschikking voor nodig." Zo creëren we samen een laagdrempelige plek voor alle mensen met een ondersteuningsvraag in onze gemeente."

Meer berichten