Logo leiderdorpsweekblad.nl
De flatgebouwen aan de Pinksterbloem.
De flatgebouwen aan de Pinksterbloem. (Foto: Johan Kranenburg)
woningbouw en huisvesting

Appartementengebouwen aan Pinksterbloem in 2020 onder sloophamer

De drie appartementencomplexen met sociale huurwoningen aan de Pinksterbloem (nr. 2 t/m 144) in Leiderdorp worden gesloopt. Naar verwachting gebeurt dit in 2020.

De eigenaar van de gebouwen, woningcorporatie Rijnhart Wonen, heeft dit de bewoners van de 72 appartementen maandag 13 maart per brief en begeleidende informatiebrochure laten weten. Dit besluit is genomen op basis van meerdere grondige technische onderzoeken.

De woningen zijn halverwege de jaren vijftig gebouwd. Reden genoeg om te onderzoeken of het casco voldoet aan de huidige bouweisen. Veel huurders ervoeren nog maar weinig woongenot. Klachten die Rijnhart Wonen ontving varieerden van tocht- en vochtproblemen tot verrotte kozijnen en van gaten in de muren tot extreme geluidsoverlast. Bovendien zijn de bergingen slecht toegankelijk en is er sprake van ernstige schimmelvorming. Onafhankelijke onderzoeken en een second opinion bevestigen dit.

De staat van het gebouw is zo slecht dat het niet mogelijk is via renovatie de juiste kwaliteit te behalen. Daarom heeft Rijnhart Wonen besloten dat de drie gebouwen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een nieuwbouwplan.

Dit besluit heeft als gevolg dat de bewoners van de Pinksterbloem moeten verhuizen. Rijnhart Wonen wil hen hier zo goed mogelijk bij helpen en begeleiden. Morgen, dinsdag 14 maart, hebben bewoners de mogelijkheid om tussen 10.00 en 19.00 uur binnen te lopen in buurthuis Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat 19. Medewerkers van Rijnhart Wonen staan daar klaar om de vragen van hun huurders te beantwoorden. Daarnaast is er een speciaal mailadres geopend: pinksterbloem@rijnhartwonen.nl. Ook worden er huisbezoeken gepland.

Ook onderzoek Splinterlaan

Ook het appartementencomplex van Rijnhart Wonen aan de Splinterlaan is technisch onderzocht. De technische staat is beter dan die van de Pinksterbloem. Er is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen wat het beste toekomstplan is voor de Splinterlaan. De kosten en voordelen van een renovatie zullen vergeleken worden met de mogelijkheden van nieuwbouw in combinatie met de Pinksterbloem locatie. In december 2017 komt Rijnhart Wonen hierop terug.

Meer berichten