Logo leiderdorpsweekblad.nl

Contact

Advertenties: 
Contactgegevens Binnendienst

Afbeelding

• Hennie Olthof

T 071 4091637 

 

advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad

Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

 

Hoofdredactie:

AfbeeldingTeuntje van Delft
M 06 12 74 64 78

t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

 

 

 

 


Redactie: 

AfbeeldingCorrie van der Laan
M 06 10 08 95 44


redactie@leiderdorpsweekblad.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9.00 uur
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

 

Oplage  12.000


Leiderdorps Weekblad
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a 
Postbus 3066 
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01

 

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. Het Leiderdorps Weekblad  wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Leiderdorp en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, de bibliotheek, Boekhandel de Kler en Buurtsuper Namdar. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.