V.l.n.r. Daan Binnendijk, een begeleidster van De Haardstee, en Chrétien Mommers in één van de 12 studio’s. | Foto: Buro JP
V.l.n.r. Daan Binnendijk, een begeleidster van De Haardstee, en Chrétien Mommers in één van de 12 studio’s. | Foto: Buro JP Foto: Buro JP

Samenwerkingsovereenkomst voor eerste Beschut Wonen locatie in Leiderdorp

Zorg & Welzijn

Onlangs ondertekenden wethouder Daan Binnendijk van gemeente Leiderdorp, directeur-bestuurder Jos Driesprong van zorgaanbieder De Haardstee en directeur-bestuurder Chrétien Mommers van woningcorporatie Rijnhart Wonen, de samenwerkingsovereenkomst voor de eerste Beschut Wonen locatie van Leiderdorp: De Plataan.

Beschut wonen is een vernieuwende woonvorm die Rijnhart Wonen beschikbaar stelt aan jonge inwoners met een lichte zorgvraag. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over zorgbegeleiding op maat met als doel deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen.

In de gemeente Leiderdorp ligt voor kwetsbare mensen die in aanmerking komen voor wonen in een beschermde woonomgeving, een opgave. De samenwerkingsovereenkomst onderstreept de noodzaak en ambitie om waar mogelijk en nodig als partners samen te werken om deze doelgroep een goed thuis in de wijk te geven. Door woningen, voorzieningen en begeleiding te bieden. En om waar nodig samen met deze kwetsbare bewoners te werken aan herstel en deelname aan de maatschappij. Om soms opnieuw en soms voor het eerst zelfstandig te gaan wonen.

Wethouder Daan Binnendijk: “Met de Plataan heeft Leiderdorp zijn eerste Beschut Wonen locatie. Inwoners die nog niet direct zelfstandig kunnen gaan wonen, kunnen binnen de Plataan hieraan werken met begeleiding vanuit de Haardstee.”


Vernieuwende stap

Beschut wonen is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis (normaal en hoogbegaafd), die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. De Plataan bevindt zich onder de reguliere sociale huurappartementen in De Jonker, één van de twee woongebouwen van nieuwbouwcomplex De Driemaster. De Plataan bestaat uit twaalf zorgstudio’s voor jongvolwassenen met een beschut wonen indicatie van centrumgemeente Leiden. Ook is er een steunpunt van De Haardstee in het gebouw, waar zes dagen per week, zowel overdag als ‘s avonds begeleiders aanwezig zijn die de bewoners helpen bij vragen. Zij bieden ondersteuning bij het wonen, een goede dagstructuur en het uitbreiden van sociale vaardigheden.

Directeur-bestuurder Rijnhart Wonen, Chrétien Mommers is er trots op in deze wooncrisis zowel senioren als jongeren met een zorgvraag te kunnen helpen: “Deze jongeren willen niets liever dan wonen zoals iedereen. Dat we met de gemeente en De Haardstee de allereerste locatie voor jongeren met deze zorgbehoefte konden realiseren, geeft extra voldoening.”

“Wonen en zorg, mogelijk gemaakt in een prachtig nieuwbouw-pand; beter, normaler én goedkoper. Dat had van te voren niemand voor mogelijk gehouden. Rijnhart Wonen, de gemeente Leiderdorp en De Haardstee laten zien dat het kan,” aldus directeur-bestuurder van De Haardstee, Jos Driesprong.


Eerste stap

De samenwerkingsovereenkomst vormt een belangrijke basis om uitstroom naar zelfstandig wonen goed te regelen. In die zin is het ook geen afronding maar een eerste stap in het proces om tot optimale samenwerking te komen. Rijnhart Wonen, gemeente Leiderdorp en De Haardstee hopen met deze nieuwe woonvorm kwetsbare huurders nu en in de toekomst passende ondersteuning te bieden in de eigen woonomgeving, om naar vermogen deel te nemen in een inclusieve samenleving.

De samenwerkingsovereenkomst is getekend. V.l.n.r. Daan Binnendijk, Chrétien Mommers en Jos Driesprong in het steunpunt. | Foto: Buro JP

Uit de krant

Uit de krant