Logo leiderdorpsweekblad.nl
Een deel van het team van Incluzio Leiderdorp.
Een deel van het team van Incluzio Leiderdorp. (Foto: PR)

Incluzio Leiderdorp blikt positief terug op eerste half jaar

  Zorg & Welzijn

Incluzio Leiderdorp, het bedrijf dat sinds 1 januari verantwoordelijk voor het grootste deel van het welzijnswerk in de gemeente, heeft zijn eerste halfjaarverslag gepubliceerd. De terugblik op de periode januari tot en met juni 2019 ademt vooral tevredenheid over hetgeen bereikt is.

Incluzio bundelt de dienstverlening die in het verleden geleverd werd door een aantal andere organisaties, waaronder het Sociaal Team, EVA, Vluchtelingenwerk, het Sociaal Cultureel Werk en Pluspunt. De opdracht van Incluzio is gericht op zowel welzijn (voornamelijk vrijwillige/collectieve ondersteuning) als individuele begeleiding. Het idee is dat Incluzio zo nog meer samenhang kan brengen in de ondersteuning aan inwoners.

Programmaleider Janine de Vries blikt terug: "De telefoon in ons nieuwe kantoor in de Sterrentuin stond direct roodgloeiend. En daar waren we maar wat blij mee! We willen graag dat Incluzio toegankelijk en laagdrempelig is." Direct vanaf start namen veel Leiderdorpers contact met ons op. Met vragen over onder meer WMO voorzieningen, financiën, mantelzorg, gezond leven en (vrijwilligers)werk."

In het eerste half jaar boden de sociaal werkers, jongerencoaches, vitaliteitscoaches, mantelzorgcoach, budgetcoach en activeringscoach van Incluzio aan bijna duizend inwoners individuele hulp.  Daarnaast is aan een groot aantal Leiderdorpers ondersteuning geboden door middel van groepsactiviteiten en de inzet van vrijwilligers.

Grote toename aantal vrijwilligers

Bij de start van Incluzio Leiderdorp waren 95 vrijwilligers actief, onder andere overgekomen vanuit Pluspunt, EVA en Vluchtelingenwerk. Eind juni was dit aantal gegroeid tot 150. Om vrijwilligers te blijven werven, boeien en binden worden er PR acties, vrijwilligersbijeenkomsten en trainingen georganiseerd.

"Eerste prioriteit van Incluzio ging uit naar een zorgvuldige overgang. Leiderdorpers die in 2018 nog werden ondersteund door het Sociaal Team of deelnamen aan activiteiten van Pluspunt wilden we zo min mogelijk hinder laten ervaren van de overheveling van het welzijnswerk naar Incluzio. Vervolgens zijn we samen met inwoners en andere organisaties uit Leiderdorp direct vol aan de bak gegaan met nieuwe vormen van ondersteuning. Denk aan de Vitality Club, de Ruilwinkel, een huiswerkklas, jong/oud activiteiten en Taalclub Jasmijn", aldus De Vries.

Het halfjaarverslag is te vinden op https://incluzioleiderdorp.nl/nieuws/halfjaarverslag-incluzio-leiderdorp

Meer berichten