Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

19 sollicitanten voor vacature burgemeester van Leiderdorp

Politiek

Voor het burgemeesterschap van Leiderdorp hebben negentien kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting november 2023 in functie treden.

De sollicitanten – zeven vrouwen en twaalf mannen– variëren in de leeftijd van 36 tot en met 60 jaar. Van de negentien sollicitanten hebben er tien een achtergrond in het openbaar bestuur. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. Ook de vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan nadat burgemeester Laila Driessen-Jansen aankondigde afscheid te willen nemen als burgemeester op haar zeventigste verjaardag op 7 november 2023. In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in het voorjaar van 2023 op te starten. Laila Driessen-Jansen blijft op haar post tot de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.

Uit de krant