Het pad over de Dwarswateringdijk gezien vanaf de Buitenhoflaan richting de Oude Spoorbaan.
Het pad over de Dwarswateringdijk gezien vanaf de Buitenhoflaan richting de Oude Spoorbaan. Foto: Corrie van der Laan

Opluchting dat pad boven op de dijk terug komt maar boosheid over gebrek aan communicatie

Politiek

Wethouder Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) had maandagavond goed nieuws voor alle Leiderdorpers die verknocht zijn aan het wandel- en fietspad op de dijk langs de westoever van de Dwarswatering: het blijkt nu toch mogelijk dat er net zo’n pad op precies dezelfde plek terug komt als de dijk straks versterkt en verhoogd is. Dat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland, de eigenaar van de dijk, laten weten in een brief van 2 maart.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Daarmee kan het gewraakte plan voor een drie meter breed fietspad aan de voet van dijk aan de landzijde in de prullenbak. Dat gaf opluchting, zowel op de publieke tribune waar tientallen bewoners van de woningen langs de dijk zaten als bij de raadsfracties. 


Motie van afkeuring

Maar het nam de boosheid over de slechte communicatie rond het hele project niet weg. Oppositiepartije D66 diende een motie van afkeuring in, die werd gesteund door VVD en ChristenUnie-SGP, waarin Vastenhoud werd verweten dat hij niet genoeg oog heeft voor informatieverstrekking en participatie. Ook coalitiepartijen LPL, PvdA-GroenLinks en CDA vonden dat er veel mis is gegaan en waren zeer kritisch over de gebrekkige communicatie maar vonden de motie veel te zwaar en stemden tegen. Waarmee Vastenhoud ontsnapte aan deze figuurlijke draai om zijn oren.


Afspraak

Het pad over de Dwarswateringdijk houdt de gemoederen sinds december vorig jaar flink bezig. Het hoogheemraadschap start deze maand met een noodzakelijke verbetering van de dijk over een lengte van ruim een kilometer, tussen de kruising met de Oude Spoorbaan en de mindervalidesteiger bij de Grotiuslaan. Daarbij wordt het pad dat nu boven op de dijk loopt verwijderd. Het hoogheemraadschap en de gemeente hadden hier al vanaf het voorjaar van 2020 overleg over en spraken af dat er een nieuw pad zou komen, gemaakt van betonplaten en drie meter breed. Niet waar het pad nu ligt maar onderaan de dijk, aan de landzijde.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen december stond het plan op de agenda. Voorzitter Felix Brongers van studentenroeivereniging Asopos wees toen op de nadelen voor roeiers.  De fietsende coaches zouden vanaf het nieuwe pad de boten op het water veel slechter kunnen zien. Daarop gaf de raad wethouder Vastenhoud de opdracht uit te zoeken of er geen andere oplossing was.


Vragen

Aanvankelijk leek er alleen een doekje voor het bloeden mogelijk: het toevoegen van een smal schelpenpad bovenop de dijk. Raadleden Mieke van Ulden (D66) en Frank van Noort (VVD) namen daar geen genoegen mee. Tijdens het Politiek Forum van 20 februari bestookten ze Vastenhoud met vragen. Ze wilden onder meer weten of de optie van opnieuw een smal asfaltpad op de kruin wel onderzocht was. Ook vonden ze het uiterst vreemd dat de bewoners van de straten pal langs de dijk pas in februari door het hoogheemraadschap op de hoogte gesteld waren van de aanstaande werkzaamheden en dat er geen enkele gelegenheid was geweest voor bewoners en andere belanghebbenden om mee te praten over het nieuwe fietspad.


Fietsracebaan

Maandagavond bleek overduidelijk dat ook de omwonenden boos waren over het gebrek aan informatie en participatie. Het plan voor het drie meter brede fietspad aan de voet van de dijk, pal langs hun achtertuinen, is hun flink in het verkeerde keelgat geschoten. Inspreekster Aafke Teune, die sprak namens de bewoners van de Winterkade, Saturnus en Buitentocht, vreesde voor drukte met bromfietsers, racefietsers en scooters. Extra pijnpunt was dat het pad eventueel ook nog verlicht zou kunnen worden. Inspreker Joost Vos stelde dat het huidige pad door 30 procent van de Leiderdorpers gebruikt wordt en dat zij er vooral komen om te wandelen en te genieten van de rust en de natuur. Wat niet meer mogelijk is als het smalle asfaltpad het vervangen wordt door een ‘fietsracebaan’. Teune had ruim 50 handtekeningen bij zich van omwonenden die allemaal het smalle pad op de dijk terug willen. “Voor wie is het drie meter brede fietspad onderaan de dijk eigenlijk bedacht”, vroeg zij zich af.

Dat was een vraag waarop geen helder antwoord kwam. Wethouder Vastenhoud zei dat de gemeente er steeds vanuit was gegaan dat een pad op de dijk geen optie was en dat een breed en comfortabel pad aan de voet van de dijk dan een second best was. Maar legde niet uit waarom de gemeente al in november 2020 had aangegeven een pad van 3,5 meter breed te willen, zoals op te maken is uit de tijdlijn van het project die hij maandag openbaar maakte. 


Inloopbijeenkomst

Vandaag, woensdag 8 maart, is er in het Milieu Educatief Centrum in gebouw De Sterrentuin van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst waar het hoogheemraadschap van Rijnland informatie geeft over het werk aan de dijk en de opties voor het wandel- en fietspad.

In de praktijk is er overigens nu nog maar één optie: de gemeenteraad heeft maandag unaniem een motie aangenomen waarin bij voorbaat gekozen wordt voor de optie van terugplaatsing van het huidige pad.

Uit de krant

Uit de krant