De delegatie van PvdA-GroenLinks in gesprek met bewoners van het Zijlkwartier. | Foto: PR
De delegatie van PvdA-GroenLinks in gesprek met bewoners van het Zijlkwartier. | Foto: PR Foto: PR

Zijlkwartier wil af van ‘vreemde’ parkeerders

Politiek

In het Zijlkwartier is altijd wat te doen. Dat werd zaterdag 4 februari weer duidelijk tijdens de wijkactie van PvdA-GroenLinks, die opmerkelijk veel belangstelling trok. Vooral de parkeerdrukte baart de buurt zorgen. 

Tekst: Tim Brouwer-de Koning

Veel omwonenden ondervinden hinder van de verkeerstromen rond de Spanjaardsbrug. Naar schatting 10.000 fietsers, maar ook bussen en auto’s krioelen dagelijks van Leiderdorp naar Leiden en terug. “Ernstige ongelukken en bijna-ongelukken komen regelmatig voor”, zegt een omwonende. Suggesties voor meer veiligheid heeft de buurt ook. Zo krijgt wethouder Bob Vastenhoud de raad om camera’s op te hangen om met name automobilisten te betrappen die illegaal de busbaan bij de Splinterlaan benutten. Vastenhoud zou wel willen, maar een aanvraag voor camera’s duurt volgens hem langer dan de afsluiting van de Spanjaardsbrug voor auto’s, die voor 2025 staat gepland.

Tot die tijd bestaat de kans dat automobilisten uit Leiden hun voertuig in Leiderdorp gratis parkeren. Die trend is veel bewoners een doorn in het oog, want door dat uitwijkgedrag raken zij de parkeerplaats voor hun huis soms kwijt. “Er is een bandenprikker actief”, weet een omwonende, “die het heeft voorzien op ‘vreemde’ auto’s.” De buurtbewoner keurt deze vorm van eigenrichting af, al begrijpt hij de irritatie in de buurt. Zelf wijst hij gastparkeerders liever naar een parkeerterreintje iets verder in de wijk. Ook doen buurtgenoten bij Leidse parkeerders een folder onder de ruitenwisser met het vriendelijke maar ook dringende verzoek om hun voertuig voortaan elders te parkeren.


Bouwplannen

Andere pijnpunten onder buurtbewoners zijn de plannen voor bebouwing van de grond van de villa aan de Van der Valk Boumanweg 36. Na lang beraad moest een oude boom wijken voor woningbouw. Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak daarvan. En of de beloofde heggen er komen? Eerst zien en dan geloven, is de algemene stemming. 


Balans

Aan het slot van de drukbezochte wijkactie maakt fractievoorzitter Olaf McDaniel van PvdA-GroenLinks de balans op. “Gelukkig weten de mensen uit het Zijlkwartier ons te vinden. Zij hadden het krantenbericht over deze actie zelfs gekopieerd en in de buurt uitgedeeld. Vooral het parkeren zit de bewoners hoog. Met de aangedragen suggesties en in overleg met de buurt proberen wij de problemen op te lossen. Verder trof onze schoonmaakploeg in het Zijlkwartier opvallend weinig afval aan.”

Wie een woonwijk wil voordragen voor een wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (tim.ank.bdk@ziggo.nl of 06 38 03 01 52).

Uit de krant