Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Bridgeclub in de knel

Politiek

De Leiderdorpse Bridge Club (LBC) komt financieel steeds meer klem te zitten. Een gevolg van de coronajaren en van de energiecrisis. Voorzitter Cor de Jong kwam maandagavond naar de gemeenteraad met een verzoek om ondersteuning bij het betalen van de energierekening en de kosten voor verdere verduurzaming van het clubgebouw. Zijn timing was – niet toevallig – perfect: de gemeenteraad ging maandagavond akkoord met het instellen van een tijdelijk subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties die in financiële nood (dreigen te) komen door de hoge energieprijzen.

Door: Corrie van der Laan

De LBC bestaat al 82 jaar en heeft een eigen onderkomen aan de Bernhardstraat. De club telt ruim 250 leden die voor het overgrote deel al op leeftijd zijn en voor wie de club ook belangrijk is voor de sociale contacten.

In de afgelopen tijd heeft de LBC zo’n 50.000 euro uitgegeven aan energiebesparende maatregelen zoals isolatie, aanschaf van LED-verlichting en een HR-ketel. Maar er moet nog veel meer gebeuren terwijl de bodem van de kas aardig in zicht komt. Daar komt bij dat onlangs het energiecontract van LBC afliep zodat de club nu een variabel contract heeft en veel meer betaalt. Dat terwijl de inkomsten de afgelopen jaren vanwege corona enorm teruggelopen zijn. Tijdens de lockdowns waren er geen bar-inkomsten en de contributie werd verlaagd omdat er geen clubavonden waren.

De Jong wees erop dat de LBC in de ruim 80 jaar van haar bestaan altijd heeft gedraaid zonder een cent subsidie van de gemeente. Hij hoopt dat de club nu in aanmerking komt voor een bijdrage uit subsidiepot van 300.000 euro die de gemeente beschikbaar stelt. Dat hij zijn verzoek nu in alle openbaarheid deed was niet zomaar; toen de club in oktober vorig jaar bij de gemeente aan de bel trok vanwege de problemen, leverde dat geen enkele reactie op.

PvdA-GroenLinks fractieleider Olaf McDaniel toonde begrip voor de lastige situatie van de bridgeclub maar benadrukte dat het aan het college van burgemeester en wethouders is om te bepalen of de LBC in aanmerking komt voor de noodsteun van de gemeente. 

VVD-raadslid Niels Verwers sloot zich daarbij aan en vroeg het college om alle steunverzoeken en de besluiten daarover aan de raad terug te koppelen. Hij verwacht dat er heel wat clubs bij de gemeente zullen aankloppen. “Het zou me niet verbazen als de drie ton niet genoeg is.”

Uit de krant