Het was rustig op de publieke tribune tijdens de ingelaste raadsvergadering over de crisisnoodopvang van asielzoekers.
Het was rustig op de publieke tribune tijdens de ingelaste raadsvergadering over de crisisnoodopvang van asielzoekers. Foto: Corrie van der Laan

Groen licht voor tijdelijke opvang 100 asielzoekers in kerkgebouw Power City

Politiek

De Leiderdorpse gemeenteraad ging maandagavond unaniem akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders om tot 1 februari 2023 honderd asielzoekers op te vangen in het kerkgebouw van Power City aan de Elisabethhof 5.

Door: Corrie van der Laan

Veel discussie was er niet voor nodig. Iedereen heeft de schrijnende beelden gezien van vluchtelingen die buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en voor de raad staat als een paal boven water dat ook Leiderdorp een steentje moet bijdragen aan de oplossing van de opvangcrisis.

Vanwege het capaciteitstekort bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wordt de opvang in Leiderdorp geregeld door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het is de bedoeling dat de asielzoekers vanaf 17 oktober terecht kunnen in het kerkgebouw. Dat wordt ingericht met hokjes zodat kleine kamertjes met een bed erin ontstaan. Op het parkeerterrein komt een ruimte met douches die via een sluisje met het gebouw wordt verbonden.

De gemeente heeft geen keuze in wat voor vluchtelingen er komen. Al eerder werd bekend dat het gaat om een groep van honderd alleenreizende mannen van 18 jaar en ouder. Ze zijn al geregistreerd en er zijn geen ‘veiligelanders’ bij. De groep is homogeen, vertelde burgemeester Laila Driessen, wat inhoudt dat ze zoveel mogelijk dezelfde taal spreken en dezelfde achtergrond hebben.

Op social media zijn, naast positieve reacties, ook veel geluiden van ongeruste burgers die problemen en overlast door de asielzoekers vrezen. Driessen is daar niet zo bang voor. “Deze mensen zitten in de procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning en zullen de mogelijkheden die ze hebben niet in de waagschaal stellen door gedrag te vertonen dat we niet willen in Leiderdorp”, verwacht ze. Die verwachting wordt gestaafd door de ervaringen in andere gemeenten in de regio waar de afgelopen maanden crisisnoodopvang is gerealiseerd. Driessen maakte wel duidelijk dat streng zal worden opgetreden tegen asielzoekers die zich niet aan de regels houden. “Die gaan meteen terug naar Ter Apel en kunnen daar achteraan sluiten.”


Voorwaarden

De gemeente heeft een hele lijst van voorwaarden heeft gesteld voor haar medewerking. Zo moeten er 24 uur per dag minstens twee beveiligers aanwezig zijn en zeven dagen per week van 7 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds een locatiemanager. Er komen duidelijke huisregels zoals een verbod staat op alcohol en (soft) drugs. En er moet minimaal vier dagen per week vier uur lang dagbesteding geregeld worden.

Dat laatste vond de raad veel te mager. “Wat moeten ze de rest van de tijd”, vroeg Frank van Noort (VVD) zich af. Verveling moet worden voorkomen, waarschuwde hij, want dat kan leiden tot irritatie en problemen. De asielzoekers mogen niet werken en geen opleiding volgen, maar sport en spel en bijvoorbeeld taallessen kunnen wel. Sem Overduin (PvdA-GroenLinks) pleitte voor het inschakelen van sportclubs en andere verenigingen, Prachee van Brandenburg (D66) dacht aan culturele activiteiten en de hulp van de bibliotheek en Medea Hempen (CDA) raadde aan om de kerken er bij te betrekken. “Daar zit veel goodwill en ook veel ervaring van eerdere situaties waarbij vluchtelingen naar Leiderdorp kwamen.”

Er wordt op korte termijn, waarschijnlijk op 5 oktober, een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant