De voormalige Power City Church aan de Elisabethhof 5 in Leiderdorp.
De voormalige Power City Church aan de Elisabethhof 5 in Leiderdorp. Foto: WH

Volgende week maandag besluit over opvang 100 asielzoekers

Politiek

De kans is groot dat er honderd asielzoekers voor enkele maanden naar Leiderdorp komen. De gemeente Leiderdorp heeft de voormalige Power City Church (vroeger de Levensstroomkerk) aan de Elisabethhof 5 en het AC Hotel aan de Persant Snoepweg aan het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) aangeboden als mogelijke locaties voor crisisopvang. En het ziet ernaar uit dat het COA op dat aanbod zal ingaan, zo bleek maandagavond 19 september tijdens een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders hoopt vandaag, dinsdag 20 september, een besluit te nemen over de opvang. “We gaan het niet zomaar doen, we zullen zeker een aantal voorwaarden stellen”, gaf burgemeester Laila Driessen aan. Ze wil onder meer de garantie dat de veiligheid gewaarborgd is. Het is haar intentie om het collegebesluit volgende week maandagavond, 26 september, in een extra vergadering voor te leggen aan de gemeenteraad. De opvang is in principe tot 1 februari 2023.  


Regionale taakstelling

De veiligheidsregio Hollands Midden, waar Leiderdorp onder valt, was eerder dit jaar al gevraagd om 225 asielzoekers tijdelijk op te nemen en onlangs kwam het verzoek om per 1 oktober nog eens 225 plekken te regelen. 350 asielzoekers zijn inmiddels ondergebracht in Leiden, Voorschoten en Waddinxveen, dus er moeten er nog 100 plekken gerealiseerd worden. Daarbij wordt gezocht naar grote locaties waar minimaal 75 mensen terecht kunnen. De voormalige Power City Church is zo’n grote locatie. Het gebouw is al eerder aangeboden aan het COA en toen afgewezen. Maar toen was de nood bij het overlopende aanmeldcentrum in Ter Apel niet zo hoog als nu. 

Afgelopen donderdag heeft de veiligheidsregio de kerk geschouwd en was zeer positief over de technische mogelijkheden, vertelde beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Carlos Valencia maandagavond. Hij verwacht dat er nu inderdaad een beroep op Leiderdorp gedaan zal worden voor de crisisopvang van 100 asielzoekers. “Regionaal zijn alle ogen gericht op Leiderdorp om aan de taakstelling voor Hollands Midden te voldoen.”


Alleenstaande mannen

Op de vraag van CDA fractievoorzitter Medea Hempen om wat voor asielzoekers het gaat, antwoordde hij dat Leiderdorp waarschijnlijk een homogene groep van honderd alleenstaande mannen krijgt. Burgemeester Driessen kon aanvullen dat het mensen zijn die de registratie al achter de rug hebben en dat het zeker geen kansloze ‘veiligelanders’ zijn.

PvdA-GroenLinks fractievoorzitter Olaf MacDaniel vroeg zich af hoe de asielzoekers de dag door moeten komen. “Ze mogen niets, geen arbeid verrichten en onderwijsvoorzieningen om de taal te leren zijn er vaak niet. Stel als voorwaarde dat gezorgd wordt voor een stevig pakket aan dagbesteding”, drong hij aan. Driessen verzekerde dat ze dat zeker gaat doen, al verwacht ze dat de COA ook hierin de hulp van Leiderdorp zal vragen

De crisisopvang is nodig tot het COA zijn zaakjes in Ter Apel weer op orde heeft. “De problemen zouden 1 januari opgelost moeten zijn. Maar we moeten er serieus rekening mee houden dat dat niet het geval is”, zei Valencia daar over.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant