Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Eerst drie vette jaren, daarna het ravijnjaar

Politiek

Er komen drie vette jaren aan voor Leiderdorp. Zoals het er nu uitziet, krijgt de gemeente in 2023 zo’n 2,6 miljoen euro meer dan was begroot, in 2024 loopt dat op tot 3,2 miljoen en in 2025 zelfs tot bijna 4,4 miljoen. Maar dat is geen vrijbrief om enthousiast geld uit te gaan geven, waarschuwde wethouder Daan Binnendijk (CDA) van financiën maandagavond. Want in 2026 volgt wat ‘het ravijnjaar’ wordt genoemd. De gemeente zit dan volgens de huidige berekeningen weliswaar nog steeds in de plus maar slechts voor 282.000 euro.

Het heeft allemaal te maken met de uitkeringen uit het gemeentefonds, de pot geld die het rijk toebedeelt aan de gemeenten. Hoeveel jaarlijks in het gemeentefonds gestort wordt, is direct gerelateerd aan de hoeveelheid geld die de rijksoverheid zelf uitgeeft. Wordt dat meer, dan gaat ook meer geld naar de gemeenten, wordt het minder, dan krijgen ook de gemeenten minder. Een ‘trap op-trap af’-systeem.

De uitgaven van de rijksoverheid zijn al stevig gestegen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en zullen de komende jaren blijven pieken doordat miljarden worden uitgetrokken voor de aanpak van het stikstofprobleem en de energietransitie. Dat betekent dat het gemeentefonds flink gespekt wordt. Twee weken geleden kwam de meicirculaire uit waarin staat hoeveel de gemeenten tegemoet kunnen zien. En dat bleek dus goed nieuws te zijn.

Maar in 2026 wordt, zoals het er nu uitziet, de uitkering die Leiderdorp uit het gemeentefonds krijgt in één klap miljoenen euro’s lager. Bovendien lopen de toegezegde budgetten voor Jeugdhulp en de zogeheten opschalingskorting maar tot 2026. “Donkere wolken”, zo waarschuwde Binnendijk.

Hij pleitte er dan ook voor om de verwachte overschotten van de komende jaren verstandig in te zetten, zodat ze in magerder jaren structureel voordeel opleveren. “Ik nodig u allen uit mee te denken over hoe we dit luxeprobleem zo goed mogelijk kunnen invullen”, was zijn oproep aan de raadsleden. Raadslid Henri Verheggen van collegepartij LPL deed alvast een voorzet. Naast het goed gevuld houden van de reserves zou zijn partij geld willen uitgeven aan het stimuleren van sociale woningbouw, verbetering van de leefomgeving en verduurzaming van gebouwen. En ook de kunst- en cultuursector kan wat hem betreft wel een financiële impuls gebruiken.

                Tekst: Corrie van der Laan

Uit de krant