Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>De fractievoorzitters van de coalitiepartijen ondertekenen het coalitieakkoord, de beoogde wethouders - die enkele uren later officieel benoemd werden - staan achter hen. V.l.n.r. Olaf McDaniel en Bob Vastenhoud van PvdA-GroenLinks, Hugo Langenberg en Herman Romeijn van de LPL en Medea Hempen en Daan Binnendijk van het CDA.&nbsp;</p>

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen ondertekenen het coalitieakkoord, de beoogde wethouders - die enkele uren later officieel benoemd werden - staan achter hen. V.l.n.r. Olaf McDaniel en Bob Vastenhoud van PvdA-GroenLinks, Hugo Langenberg en Herman Romeijn van de LPL en Medea Hempen en Daan Binnendijk van het CDA. 

(Foto: Corrie van der Laan)

Oppositie kritisch over coalitieakkoord

  Politiek

“Inwoners van Leiderdorp, trek de broekriem maar vast aan. Deze coalitie gaat pijn doen in de portemonnee.” D66-fractieleider Prachee van Brandenburg was niet mals met haar kritiek op het nieuwe coalitieakkoord dat dinsdagavond werd besproken in de gemeenteraad. In deze tijd van inflatie en almaar stijgende energiekosten is de nieuwe coalitie van LPL, PvdA-GroenLinks en CDA ook nog eens bereid de OZB te verhogen, stelde ze. Ze miste ook duidelijke doelen. “Dat maakt het lastig voor de raad haar controlerende taak uit te voeren.”

Door: Corrie van der Laan

Ook de andere oppositiepartijen waren kritisch. Frank van Noort van de VVD noemde het akkoord ‘weinig vernieuwend’. Hij zette zich vooral af tegen het voornemen van de nieuwe coalitie om bij alle nieuwbouwprojecten te gaan voor minimaal 35 procent sociale woningbouw plus nog eens 30 procent betaalbare huur en koop. Daar krijg je projectontwikkelaars niet warm voor, is zijn inschatting. Arie Janssen van de ChristenUnie-SGP vond het akkoord te weinig concreet. “Burgers willen duidelijkheid, dat krijgen ze hier niet.”


Bewust beknopt

Olaf McDaniel van de PvdA-GroenLinks benadrukte dat het coalitieakkoord bewust beknopt is gehouden. “Lange teksten en uitgebreide aanwijzingen hoe dingen moeten gebeuren staan haaks op de grote uitdagingen waar Leiderdorp voor staat”, stelde hij. Door niet alles vooraf dicht te timmeren ontstaat ruimte, ook voor de oppositiepartijen, om over oplossingen mee te praten en te discussiëren. “We hopen daar de komende jaren de Leiderdorpse politiek mee te verrijken.”

De oppositiepartijen bleven het allemaal maar vaag vinden. “Wat zijn de stappen naar de plannen om acute problemen op te lossen?”, drong Van Brandenburg aan. “Ik heb geen idee waar deze coalitie over twee of vier jaar staat”, zei Janssen.


Uitnodiging om mee te denken

Fractievoorzitter Hugo Langenberg van de LPL, de grootste partij in de gemeenteraad, mopperde terug dat de oude coalitie, met VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP, haar kans had gehad en gemist. Maar voordat de sfeer echt onprettig werd, benadrukte hij nogmaals dat de oppositie van harte uitgenodigd is om mee te denken over de uitwerking van het coalitieakkoord. “Laten we met 21 raadsleden de schouders eronder zetten om te komen tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen.”


Wethouders

De oppositie had ook de nodige kanttekeningen bij de voordracht van Herman Romeijn als wethouder voor de LPL. Romeijn was ruim acht jaar, tot eind 2021, gemeentesecretaris in Leiderdorp. Het is niet tegen de wet maar wel ongebruikelijk dat iemand wethouder wordt in de gemeente waar hij gemeentesecretaris was. De oppositie vroeg zich af of dit bij sommige dossiers niet de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen geven. Volgens de coalitiepartijen wordt dat ondervangen doordat Romeijn geen portefeuilles krijgt die een sterkere relatie hebben met het werk van de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie.

Bij de stemming over de benoeming van de wethouders kreeg Romeijn 14 van de 20 stemmen. Daan Binnendijk (CDA) kreeg er 19 en Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) 20, waarna alle drie de wethouders geïnstalleerd konden worden.

Meer berichten