Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Corrie van der Laan

Eensgezinde raad stemt in met begroting en acht moties

  Politiek

Het verschil met een jaar geleden had niet groter kunnen zijn. Op 6 november 2020 ging het – online - hard tegen hard in de Leiderdorpse gemeenteraad bij de behandeling van de Programmabegroting voor de jaren 2021-2024. Bij de begrotingsvergadering van afgelopen vrijdag overheerst juist de eensgezindheid.

Door: Corrie van der Laan

Splijtzwam was in 2020 de voorgestelde bezuinigingen op sport en welzijn waar oppositiepartijen LPL, GroenLinks en PvdA mordicus tegen waren. Het leidde ertoe dat de begroting toen maar nipt aangenomen werd, met 11 stemmen voor en 10 (de voltallige oppositie) tegen. 

Hoe anders was het vorige week vrijdag. Het college van burgemeester en wethouders had geen enkele moeite de Programmabegroting 2022-2025 door de raad te loodsen en kreeg unaniem groen licht.

Het ging amper over de euro’s tijdens de raadvergadering. Niet zo vreemd: er lag een sluitende begroting zonder knellende zaken als grote lastenverhogingen of scherpe bezuinigingen. “Het is een begroting waar eigenlijk helemaal geen bloed uit vloeit”, was het oordeel van fractievoorzitter Bob Vastenhoud van oppositiepartij GroenLinks.

Veel meer werd er gesproken over de negen ingediende moties met diverse wensen van fracties. Ook die werden allemaal aangenomen, afgezien van één die in de wacht werd gezet. Een overzicht:

KLARE TAAL - GroenLinks en PvdA vinden dat veel teksten die uit het gemeentehuis komen knap ingewikkeld zijn. Dat kan en moet anders. In de motie Klare Taal roepen ze het college op ervoor te zorgen dat teksten die gericht zijn aan inwoners zodanig geschreven zijn dat iedereen ze kan begrijpen. En daar was de hele raad het mee eens.

PRAATJE BIJ VERLIES - Het CDA wil dat wordt onderzocht of het mogelijk is een initiatief te starten, bij voorkeur onder de hoede van welzijnsorganisatie Incluzio, waarbij vrijwilligers op een vast moment aanwezig zijn op de Leiderdorpse begraafplaats om een kop koffie te drinken met bezoekers. De motie ‘Een praatje bij verlies’ werd ook unaniem aangenomen.

WAARDERING IS EEN KUNST - Het nationaal applaus voor zorgmedewerkers is alweer een tijdje geleden. Maar je kunt je waardering nooit te vaak uitspreken, vindt GroenLinks. Daarom stelt de fractie voor om een kunstwerk, gemaakt door een Leiderdorpse kunstenaar, te doneren aan het Alrijne Ziekenhuis als blijk van waardering van de hele Leiderdorpse gemeenschap. Alle fracties ondersteunden dit idee.

SAMENWERKEN IN DE REGIO - Na de succesvolle bijeenkomst in Leiderdorp van de gemeenteraden uit de Leidse regio op 29 september dit jaar, is het belangrijk dat er vaart blijft zitten in de onderlinge gesprekken, vindt de fractie van de ChristenUnie-SGP. Daarom moet gestreefd worden naar een nieuwe ontmoeting zo snel mogelijk na de verkiezingen van maart 2022. Ook deze motie kreeg alle handen op elkaar.

KLIMAATBURGEMEESTER - 111 gemeenten in Nederland hebben al een Klimaatburgemeester maar Leiderdorp nog niet. De landelijke campagne ‘Iedereen doet wat’ roept burgers op zich aan te melden als Klimaatburgemeester. De hele raad ondersteunde een motie van D66 om binnen Leiderdorp meer bekendheid te geven aan die landelijke campagne zodat ook vanuit deze gemeente aanmeldingen komen.

ERKENNEN KLIMAATNOOD - Er moet nog veel meer gebeuren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken. Om het gevoel van urgentie te benadrukken, wil GroenLinks dat Leiderdorp expliciet erkent dat het klimaat in nood is. VVD en de ChristenUnie-SGP vonden dat overbodig, maar de rest van de raad stemde voor zodat de motie met 15 tegen 5 aanvaard werd.

DUURZAAMHEIDSPARAGRAAF - De VVD vindt dat bij elk besluit dat de gemeenteraad neemt, gekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor de duurzaamheid. Oftewel, aan elk besluit moet een duurzaamheidsparagraaf worden toegevoegd. Alle fracties waren het daar mee eens met uitzondering van de éénmansfractie van de ChristenUnie-SGP. Geert Schipaanboord vond de motie overbodig omdat, zo stelde hij, in de praktijk de duurzaamheid al meegenomen wordt in de afweging van besluiten.

INFORMELE SPEELPLAATSJES - De afgelopen jaren zijn tientallen speelplaatsjes in Leiderdorp omgevormd tot informele speelplaatsen – dus zonder speeltoestellen. Maar hoe bevalt dat de inwoners eigenlijk? Het CDA wil dat dit uitgezocht wordt bij de eerstvolgende inwonersenquête en kreeg daarbij de steun van PvdA, D66 en GroenLinks, zodat de motie met 12 tegen 8 aanvaard werd.

ELEKTRISCHE VUILNISAUTO’S - De gemeente wil twee afgeschreven vuilnisauto’s die op diesel rijden vervangen door elektrische wagens. Maar dat is een dure grap. Het CDA zou die aanschaf liever uitstellen en het geld dat daarbij vrij komt te gebruiken voor maatregelen die meer CO2 reductie geven. Dat blijkt een ingewikkelde kwestie en de motie wordt aangehouden tot er meer informatie beschikbaar is. Wordt dus vervolgd.

Meer berichten