Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Het kantoor van Servicepunt71</p>

Het kantoor van Servicepunt71

(Foto: Chris de Waard)

Einde nadert voor Servicepunt71

  Politiek

Na negen jaar nadert het einde van Servicepunt71, de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De colleges van burgemeesters en wethouders van de vier gemeenten willen de taken van SP71 onderbrengen bij de gemeente Leiden. De andere gemeenten kunnen dan de diensten afnemen die ze nodig hebben.

Door: Corrie van der Laan

SP71 is in 2012 opgezet om een aantal taken van de vier gemeenten efficiënter en goedkoper uit te kunnen voeren. Het gaat dan onder meer over inkoop, personeelszaken, ICT en juridische en financiële zaken. Deze samenwerking op gebied van bedrijfsvoering heeft inderdaad voordelen opgeleverd maar er kwamen de laatste jaren steeds meer hobbels op de weg. De gemeentelijke taken worden complexer en er zijn flinke verschillen tussen de vier gemeenten in wat ze nodig hebben en in welk tempo. Omdat de vier gemeenten samen eigenaar en opdrachtgever van SP71 zijn, is veel overleg nodig voordat tot actie overgegaan kan worden, wat tijdrovend is en de nodige flexibiliteit in de weg zit.

Door de taken en ambtenaren onder te brengen bij de gemeente Leiden, hopen de colleges dat probleem op te lossen. Zo kunnen Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude kiezen welke diensten zij willen inkopen bij de centrumgemeente. Voor Leiden is er het voordeel dat de stad haar eigen, vaak wat ambitieuzere tempo kan aanhouden.

“De sturing wordt eenvoudiger en de bedrijfsvoering zal beter aansluiten op de gemeentelijke processen”, is de overtuiging van de Leiderdorpse wethouder Daan Binnendijk, die nu nog bestuursvoorzitter is van SP71. “De bedrijfsvoering wordt dan wel onderdeel van de gemeente Leiden, maar we doen dit echt gezamenlijk. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm komt de focus weer op waar het om draait, de inhoudelijke bedrijfsvoering.”

In september bespreken de vier gemeenteraden het plan om SP71 op te heffen.

Meer berichten