Komend vanaf de Spanjaardsbrug mogen auto's alleen linksaf  maar het gebeurt nu te vaak dat ze rechtdoor de Splinterlaan in rijden.
Komend vanaf de Spanjaardsbrug mogen auto's alleen linksaf maar het gebeurt nu te vaak dat ze rechtdoor de Splinterlaan in rijden. Foto: Corrie van der Laan

Lijnen en borden moeten kruising veiliger maken

Politiek Verkeer

Automobilisten die vanaf de Lage Rijndijk over de Spanjaardsbrug Leiderdorp binnenrijden, mogen maar één kant op: linksaf de Zijldijk op. Om dat extra duidelijk te maken, wordt op korte termijn de belijning op het kruispunt aangepast waarbij de bocht naar links wordt geaccentueerd. Bovendien wordt aan de linkerkant van de Splinterlaan een tweede bord geplaatst dat aangeeft dat dit een fietspad is.

Door: Corrie van der Laan

Nu wil het nog wel eens gebeuren dat gemotoriseerd verkeer – al dan niet per ongeluk – vanaf de Spanjaardsbrug rechtdoor gaat de Splinterlaan in. Wat gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers op de kruising, die hier niet op verdacht zijn. Vroeger sloot een verzinkbare paal deze kant van de Splinterlaan effectief af voor auto’s. Maar die paal ging kapot en is begin 2019 verwijderd. Sindsdien zijn er regelmatig klachten over snelverkeer dat over het brede fietspad rijdt.


Motie

Eind maart dit jaar diende de Lokale Partij Leiderdorp al een motie waarin het gemeentebestuur werd gevraagd maatregelen te nemen om het kruispunt veiliger te maken. Daarbij werden als opties een nieuwe verzinkbare paal of cameratoezicht genoemd. Maar daar zit een prijskaartje aan van ca. 40.000 euro. Heel veel geld, vond het college, dat de gemeente niet op de plank had liggen. Bovendien zouden de maatregelen maar een paar jaar nodig zijn, omdat de gemeente Leiden zodra Leidse Ring Noord klaar is de Spanjaardsbrug wil afsluiten voor snelverkeer. Wat het probleem oplost.

Inmiddels zijn we vier maanden verder, blijkt er toch wat extra geld in de gemeentekas te zitten en laat de fietsveiligheid op de kruising Lage Rijndijk-Zijldijk-Splinterlaan-Van der Valk Boumanweg nog steeds veel te wensen over. Vandaar dat de LPL tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag haar motie opnieuw indiende, dit keer gesteund door oppositiepartijen PvdA en GroenLinks.        

Waarop het college kwam met een brief waaruit bleek dat verbetermaatregelen al op stapel stonden. Een brief die eigenlijk al veel eerder verstuurd had kunnen worden, gaf wethouder Willem Joosten (VVD, verkeer) toe, “maar het is me ontschoten.” “We zijn in maart al ter plekke gaan kijken en hebben toen geconstateerd dat vooral de belijning op de kruising warrig is.”

Die lijnen op de weg worden voordat de scholen weer beginnen aangepast. Daarnaast komt nog deze week ook aan de linkerkant van de Splinterlaan, goed in de zichtlijn van automobilisten, een tweede blauw fietspadbord. Het effect van de maatregelen wordt gemonitord en in oktober geëvalueerd.

LPL, PvdA en GroenLinks besloten daarop hun motie aan te houden en in oktober opnieuw te kijken of deze maatregelen de fietsveiligheid voldoende verbeteren.

Uit de krant