Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Groot groenafval gaat straks weer apart

Politiek

Sinds enkele jaren wordt in Leiderdorp snoeiafval en ander groot groenafval samen met het grofvuil opgehaald en belandt dan bij het restafval. Dat verandert over twee weken. Vanaf 7 juli wordt het grove groenafval om de week apart ingezameld. 

Bewoners die hun groenafval kwijt kunnen, moeten wel even bellen met de gemeente om een afspraak voor het ophalen te maken.

De wijziging is een gevolg van motie van CDA en GroenLinks die eind maart dit jaar unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. De gemeente wil de hoeveelheid onbruikbaar restafval dat jaarlijks per inwoner wordt geproduceerd verminderen en dan is het niet handig dat composteerbaar groenafval dat niet in de GFT-bak past in het restafval eindigt, aldus de indieners van de motie. Het college werd gevraagd ervoor te zorgen dat het grove tuinafval weer gescheiden van het grofvuil wordt ingezameld. Aan dat verzoek is nu voldaan.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant