Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Corrie van der Laan

Leiderdorp 2,6 miljoen euro in de plus over 2020

  Politiek

De gemeente Leiderdorp heeft vorig jaar ruim 2,6 miljoen euro overgehouden, zo blijkt uit de voorlopige jaarrekening. De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad is ontstemd over het hoge positieve saldo. “Met dat geld hadden we goed werk kunnen verrichten.”

Door: Corrie van der Laan

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat vooral in het sociaal domein veel minder is uitgegeven dan vooraf was begroot. Zo is van het budget voor algemene bijstandsposten 656.000 euro overgebleven en waren de kosten voor jeugdhulp 329.000 euro lager dan was verwacht. Bij elkaar zit je dan al bijna aan een miljoen euro. Dat kan nog wel wat minder worden als de definitieve afrekeningen over 2020 komen voor de persoonsgebonden budgetten en de regionale jeugdhulp organisatie.

Verder hield de gemeente flink geld over op de posten kunst en cultuur (228.000 euro), participatie en re-integratie (293.000 euro) en welzijn en algemene ondersteunende voorzieningen (246.000 euro). De verkoop van een gemeentelijk gebouw leverde ook nog eens 319.000 euro op.

De overschotten op de verschillende beleidsterreinen zijn op 406.000 euro na in de reserves gestort.


Onnodige bezuinigingsdrang

GroenLinks is nijdig over de vette plus over 2020. Volgens fractievoorzitter Bob Vastenhoud toont dit aan dat de bezuinigingsdrang van het college in de afgelopen jaren overdreven was. Die bezuinigingen hebben vooral kwetsbare groepen getroffen, stelt hij. En dat terwijl er “geld nu ligt weg te roesten in een kluis”.

Bij de begrotingsvergadering van november vorig jaar stemde de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP, een raadsmeerderheid, nog in met structurele bezuinigingen van 1,5 miljoen euro per jaar. De oppositiepartijen Lokale Partij Leiderdorp (LPL), de PvdA en GroenLinks waren tegen; zij vonden het niet te verteren dat werd bezuinigd op welzijnsorganisatie Incluzio, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Sportfondsen Leiderdorp en de schuldhulpverlening. Dat er juist op de terreinen welzijn, jeugdhulp, algemene bijstandsposten en sport veel geld in kas is gebleven, maakt Vastenhoud nijdig. “Met dat geld hadden wij goed werk kunnen verrichten, juist in deze moeilijke coronatijd.”

Hij verwijt wethouder Daan Binnendijk (CDA) dat deze zich net als voorgaande wethouders Financiën arm rekende. “Een kwalijke teneur op het gemeentehuis. Al jaren zijn de vooruitzichten in het voorjaar veel somberder dan de uiteindelijke jaarrekening laat zien. Leer daarvan en wees terughoudender met radicale en destructieve bezuinigingen, zeker in het sociaal domein”, aldus Vastenhoud.

De GroenLinks voorman kondigt alvast aan dat zijn fractie een uitgebreide discussie met burgemeester en wethouders zal voeren als in juni de Kadernota, met de financiële vooruitblik naar het komende jaar, gepresenteerd wordt.

Meer berichten