Het plein voor winkelcentrum Winkelhof zit er momenteel troosteloos uit.
Het plein voor winkelcentrum Winkelhof zit er momenteel troosteloos uit. Foto: J.P.Kranenburg

Groen licht voor opknapbeurt Statendaalderplein

Politiek

Komend voorjaar kan gestart worden met het opknappen en herinrichten van het Statendaalderplein, het plein voor winkelcentrum Winkelhof. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf maandagavond 25 januari groen licht om hiervoor 175.000 euro uit te trekken. Alleen de PvdA en de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) stemden tegen. Zij zijn van mening dat er eerst meer zekerheid moet komen dat de gemeente de kosten voor de opknapbeurt terug krijgt van Winkelhof-eigenaar Wereldhave. 

Door: Corrie van der Laan

Ze wijzen daarbij op contractuele afspraken die in 2013 zijn gemaakt met Wereldhave. Daarin is vastgelegd dat het vastgoedbedrijf in combinatie met de uitbreiding van het winkelcentrum ook zou betalen voor de herinrichting van het plein.


Achterstallig onderhoud

Het Statendaalderplein had eigenlijk al jaren geleden aangepakt moeten worden maar dat werd steeds uitgesteld. Eerst in verband met uitbreidingsplannen van Winkelhof, die uiteindelijk niet doorgingen. Later vanwege bouwplannen op de plek van het oude gemeentehuis. Maar het ziet er nu naar uit dat het nog jaren gaat duren voordat die plannen werkelijkheid worden. Ondertussen is door achterstallig onderhoud de staat van het plein zo verslechterd dat langer uitstel niet langer verantwoord is, vindt het college.

Stedenbouwkundig bureau Urban Synergy heeft begin vorig jaar een ontwerp gemaakt voor een bescheiden facelift. Meest opvallend daarin is dat de brede trappen aan de kant van de Karolusgulden grotendeels verdwijnen en plaats maken voor een groenstrook. Ook aan de kant van de Engelendaal komen er plantvakken met bomen bij. Verder worden meer bankjes geplaatst en meer fietsparkeerplekken in de vorm van ‘nietjes’. De bestrating wordt opnieuw gelegd waarbij de oude stenen hergebruikt worden.

Alle fracties zijn enthousiast over het plan maar hikken wel aan tegen de kosten. Zeker in deze tijd waarin de gemeente op alle fronten moet bezuinigen. Oppositiepartijen LPL, PvdA en GroenLinks kwamen met een motie waarin ze voorstellen het besluit over de opknapbeurt uit te stellen om het college de tijd te geven hardere garanties van Wereldhave te krijgen over terugbetaling van de 175.000 euro. Maar daar voelden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP niets voor. Zij hebben, met verantwoordelijke wethouder Willem Joosten (VVD), goede hoop dat Wereldhave op den duur over de brug komt. “We hebben een goede juridische positie”, stelde D66-raadslid Prachee van Brandenburg.


LOV

VVD fractievoorzitter Martine Breedveld haalde de inspraakreactie van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) aan, waarin voorzitter Lorien de Roode erop wijst dat het juist in deze voor ondernemers zo moeilijke tijden belangrijk is dat Winkelhof een aantrekkelijke entree krijgt. “Dat is goed voor het bezoek aan het Winkelhof. Kleine stappen die kunnen helpen om de ondernemers in het Winkelhof er weer boven op te krijgen na Corona”, aldus de Roode.

Uit de krant

Uit de krant