Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR

Twijfels over komst cultuurcoach

  Politiek

Moet Leiderdorp een cultuurcoach aanstellen om meer verbinding te brengen tussen culturele instellingen en als aanjager van nieuwe culturele activiteiten? In de Leiderdorpse politiek zijn de meningen daarover verdeeld, zo bleek maandagavond bij de bespreking van de nieuwe cultuurnota van de gemeente.

In die nota wordt gesignaleerd dat Leiderdorp weliswaar een groot aantal culturele voorzieningen heeft en heel veel actieve vrijwilligers op cultuurgebied, maar dat er nog wel wat schort aan de samenwerking tussen de verschillende cultuuraanbieders. Ook hebben culturele instellingen behoefte, zo staat in de nota, “aan een vast aanspreekpunt, iemand die de sector kent, goed op de hoogte is van het gemeentelijk beleid en de subsidiemogelijkheden en die partijen en lijntjes met elkaar weet te verbinden.” Een cultuurcoach zou die rol kunnen vervullen en meteen kunnen bijdragen aan de wens van de gemeente om álle Leiderdorpers te betrekken bij culturele activiteiten, ook de meer kwetsbare groepen.

Het voorstel is om een freelance cultuurcoach aan te trekken voor 16 uur per week. De kosten daarvoor worden berekend op 48.000 euro per jaar. 40 procent daarvan wordt betaald door het rijk zodat het prijskaartje voor de gemeente 28.800 euro per jaar is. Waarbij nog een startkapitaaltje van 7.500 euro komt voor het organiseren van activiteiten.


Bureaucratische laag

CDA-raadslid Medea Hempen zei dat er binnen haar fractie de nodige discussie is over de meerwaarde van een cultuurcoach, die toch wel een flink budget opslokt. “Die 28.800 euro gaat dus niet rechtstreeks naar cultuur maar een bureaucratische laag tussen cultuur en gemeente”, stelde ze. Een laag waarvan ze de noodzaak betwijfelt. “Ook zonder coach kan veel worden gerealiseerd. Er zijn volop creatieve vrijwilligers die het ook kunnen. Geef hen een deel van de 28.800 euro”, was haar insteek.

Ze vond Brigitte van Elburg (VVD) en Kamla Balak (LPL) aan haar zijde “De cultuursector heeft behoefte aan praktische facilitaire ondersteuning. Dat kan ook simpelweg met een loket bij de gemeente, waar twee uur per week iemand zit”, stelde Van Elburg. Dat hoeft niet meer dan 6.500 euro per jaar te kosten, schat zij.


Geef het een kans

Een heel ander geluid kwam van D66 burgerraadslid Hester Barendse. Alle organisaties hebben aangegeven dat ze tegen problemen aanlopen als het gaat om samenwerking met elkaar en de gemeente, gaf ze aan. Een cultuurcoach kan een oplossing bieden. “Als je gewoon de pot met geld aan de organisaties geeft, verandert er niets. Misschien moet je het (de cultuurcoach, red) gewoon een jaar of wat proberen en kunnen de clubs daarna zelfstandig verder. Geeft het een kans. En ja, het kost geld, Maar het weg-prioriteren van kunst is al een tijdje bezig en wellicht kan dat tij nu gekeerd worden.”

Ook PvdA en GroenLinks zien potentie in een cultuurcoach al vinden ze de taakomschrijving zoals die nu in de nota staat te warrig. “Maak duidelijke keuzes in de opdracht”, gaf Marlies van Beek (GroenLinks) mee. Jan Rijken (PvdA) raadde aan goed te formuleren wat de doelen zijn en hoe de resultaten gemeten kunnen worden.

Volgens cultuurwethouder Rik van Woudenberg (D66) voorziet een cultuurcoach wel degelijk in de behoefte van de Leiderdorpse culturele organisaties. Hij wees er ook op dat 80 procent van de gemeenten in Nederland al een cultuurcoach heeft. “Laten we van hen leren.”

De gemeenteraad neemt maandagavond 25 januari een besluit over de cultuurnota, die overigens verder heel positief werd ontvangen. Van Woudenberg beloofde voor die tijd een heldere taakomschrijving voor de cultuurcoach op papier te zetten.

Meer berichten