Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>De handen van de raadsleden van LPL, PvdA en GroenLinks gingen omhoog bij de vraag wie tegen de Programmabegroting 2021 stemt.</p>

De handen van de raadsleden van LPL, PvdA en GroenLinks gingen omhoog bij de vraag wie tegen de Programmabegroting 2021 stemt.

Hele oppositie tegen Programmabegroting 2021

  Politiek

De hele oppositie in de Leiderdorpse gemeenteraad stemde vorige week vrijdagmiddag tegen de Programmabegroting 2021. Voor de Lokale Partij Leiderdorp (LPL), de PvdA en GroenLinks is het niet te verteren dat wordt bezuinigd op welzijnsorganisatie Incluzio, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Sportfondsen Leiderdorp en de schuldhulpverlening. Toch haalde de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde begroting de eindstreep. Dankzij de steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP kwam de stemming uit op 11 stemmen voor en 9 tegen.

Door: Corrie van der Laan

Leiderdorp moet de komende jaren flink bezuinigen om een structureel begrotingsgat van anderhalf miljoen euro te vullen. Er zijn 34 uitgavenposten in de begroting die worden gekort of geschrapt. Met de meesten kan ook de oppositie akkoord gaan, maar ze wilden vier bezuinigingen van tafel hebben. Het gaat dan om kortingen van 25.000 euro per jaar op de schuldhulpverlening, 40.000 euro per jaar op Incluzio, 75.000 euro per jaar op Sportfondsen en, vanaf 2022, 25.000 euro per jaar op het CJG. Volgens LPL, PvdA en GroenLinks worden door deze bezuinigingen juist de meeste kwetsbaren in de samenleving het hardst getroffen.


Amendement

Om de begroting toch sluitend te krijgen, stelden ze in een amendement een extra verhoging voor van de OZB (opbrengst 105.000 euro) en de afvalstoffenheffing (opbrengst 20.000 euro). Daarnaast zou een greep in de algemene reserve gedaan moeten worden van 15.000 euro in 2021 en 40.000 euro in de drie jaren daarna. “Op deze manier wordt de pijn eerlijker verdeeld”, hield GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhoud de raad voor.

Maar de coalitiepartijen zagen daar niets in. Juist in deze tijd moet je de lokale lasten niet willen verhogen, vinden zij.

Wethouder Daan Binnendijk van financiën wees erop dat het geld dat gekort wordt op de budgetten van het CJG en de schuldhulpverlening, de afgelopen jaren steeds overbleef. “Het bedrag dat we in vorige jaren teveel begrootten, wordt nu afgeroomd.” 

Met Incluzio en Sportfondsen is hij nog in gesprek over de bezuinigingen. Hij is vol vertrouwen dat het Incluzio gaat lukken de uitgaven terug te schroeven zonder de dienstverlening aan de Leiderdorpse bevolking te verminderen. Voor Sportfondsen ligt het wat lastiger vanwege de coronacrisis waardoor sporthallen en zwembad gesloten moesten worden, maar ook hier toonde de wethouder zich optimistisch dat de taakstelling in ieder geval vanaf 2022 gehaald kan worden .

De geruststellingen trokken de oppositiepartijen niet over de streep en toen hun amendement door de coalitie werd weggestemd, stemden zij op hun beurt tegen de hele begroting.


Boa’s

Toch was de raad niet over alles verdeeld. Alle raadsleden steunden een plan van D66 om de twee lokale Boa’s een gratificatie te geven voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Het college beloofde te komen met een voorstel voor een bonus voor niet alleen de boa’s maar voor alle ambtenaren met een hogere werkdruk vanwege de coronacrisis.

Meer berichten