Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Het is de bedoeling dat de hoeveelheid restafval die in de grijze bak verdwijnt afneemt tot 100 kilo per persoon per jaar.</p>

Het is de bedoeling dat de hoeveelheid restafval die in de grijze bak verdwijnt afneemt tot 100 kilo per persoon per jaar.

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Gemeenteraad: Meer doen om hoeveelheid restafval te verminderen

  Politiek

Leiderdorp moet extra stappen gaan zetten om de hoeveelheid restafval die de bewoners per jaar produceren te verminderen, vindt de gemeenteraad. Een ruime raadsmeerderheid (alleen het CDA was tegen) stemde vrijdagmiddag 6 november in met een motie van ChristenUnie-SGP en GroenLinks waarbij het college wordt opgeroepen te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de hoeveelheid afval die in de grijze bak gaat terug te dringen.

Door: Corrie van der Laan

Ga eens kijken bij gemeenten die het beter doen wat betreft de beperking van het restafval, zo raden fractievoorzitter Geert Schipaanboord (CU-SGP) en Bob Vastenhoud (GroenLinks) het college aan. En zoek uit wat je in Leiderdorp zou kunnen doen om het enthousiasme voor afvalscheiding onder de bevolking te vergroten.


Veel te veel

In 2019 zamelden Leiderdorpers 53 procent van het huishoudelijke afval gescheiden in en gooiden ze 189 kilo restafval per persoon weg. Dat is veel te veel als je kijkt naar de doelstellingen van het landelijke programma Van Afval Naar Grondstoffen’ (VANG). Dit jaar zou eigenlijk al driekwart van al het huishoudelijke afval gescheiden aangeleverd moeten worden en zou over het hele jaar gerekend niet meer dan 100 kilo afval per persoon in de grijze restafvalcontainer moeten belanden. Voor 2025 zijn de streefcijfers 90 procent afvalscheiding en niet meer dan 30 kilo restafval per persoon.


Pilots

Leiderdorp worstelt al jaren met het vraagstuk van het verminderen van de afvalberg. In 2018 startten in twee wijken proeven met ‘omgekeerd inzamelen’ van afval, waarbij herbruikbaar afval aan huis wordt opgehaald en restafval naar wijkinzamelingscontainers moet worden gebracht. De pilots leverden goede resultaten op maar toch besloot de Leiderdorpse gemeenteraad eind vorig jaar unaniem om deze weg niet in te slaan. Het bleek namelijk dat vooral het apart inzamelen van plastic- en metaalverpakkingen en drankkartonnen (PMD) erg duur uitpakte. Nascheiding van PMD bij afvalverwerker AVR Rotterdam zou zeker zo effectief zijn en veel goedkoper. Niet alleen de pilots zijn gestopt, maar sinds begin dit jaar is het ook niet meer mogelijk PMD naar wijkcontainers te brengen; het moet gewoon weer in de grijze bak. 

PvdA fractievoorzitter Olaf McDaniel, die in 2018 als toenmalig wethouder de proeven met omgekeerd inzamelen in gang zette, vroeg zich vrijdagmiddag af of de raad in december 2019 niet “een ongelukkige keuze” had gemaakt door te gaan voor nascheiden van PMD in plaats van scheiding aan de bron. Een groot nadeel van nascheiden van afval is dat mensen veel minder bewust bezig zijn met wat ze weggooien, voerde hij aan.       


Makkelijker maken

De gemeente heeft wel al het een en ander in gang gezet om meer afvalscheiding te stimuleren. Vorige maand is gestart met het plaatsen van speciale GFE-zuilen bij hoogbouw waarin flatbewoners hun groente-, fruitafval en etensresten kwijt kunnen. Verder krijgen de bewoners van laagbouw begin 2021 naast de minicontainers voor restafval en groenafval ook een papiercontainer thuis. Dat moet het apart aanbieden van papier makkelijker maken. Ook wordt in de loop van volgend jaar gestart met een inzamelingssysteem voor vuile luiers.

Maar vooralsnog gaat het nol lang niet goed genoeg, gaf duurzaamheidswethouder Rik van Woudenberg (D66) toe. “We zijn nog te ver af van de VANG norm”. Hij nam de tip van Schipaanboord en Vastenhoud om ideeën op de bij andere gemeente ter harte. “Er zijn gemeenten die op rond de 120 kilo restafval per persoon per jaar zitten. Ik ga vragen hoe zij dat doen. Komend voorjaar kom ik dan met een palet aan mogelijke maatregelen”, beloofde hij.

Meer berichten