Logo leiderdorpsweekblad.nl
Voor het eerst in een half jaar werd maandag 14 september weer vergaderd  in de raadszaal van het Leiderdorpse gemeentehuis. Wel werden vanzelfspreken de coronamaatregelen strak gehandhaafd.
Voor het eerst in een half jaar werd maandag 14 september weer vergaderd in de raadszaal van het Leiderdorpse gemeentehuis. Wel werden vanzelfspreken de coronamaatregelen strak gehandhaafd. (Foto: Willem Joosten)

Beter samenwerken in regio moet, maar hoe pak je dat aan?

  Politiek

 De samenwerking tussen de vijf gemeenten van de Leidse regio moet veel intensiever. Die conclusie uit het rapport van onderzoeksbureau Berenschot is bepaald niet verrassend en wordt ook onderschreven door alle partijen in de gemeenteraad, zo bleek maandagavond opnieuw. 

“We laten nu kansen liggen, we moeten, kunnen en willen beter”, zo verwoordde VVD fractievoorzitter Martine Breedveld het. Wat de overgrote meerderheid betreft, neemt Leiderdorp ook het initiatief om de regiogemeenten om de tafel te krijgen. Alleen de Lokale Partij Leiderdorp ziet dat niet zitten. Laat dat voortouw maar bij Leiden, vond LPL raadslid Eric Filemon.

Berenschot onderzocht wat de gevolgen van een fusie tussen Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zouden zijn voor Leiderdorp. Het was het vervolg op een eerder onderzoek waarin werd gekeken naar de effecten van voortzetting van de huidige regionale samenwerking. De gemeenteraad wilde de plussen en minnen van beide scenario’s op een rijtje hebben.

Uit de onderzoeken blijkt klip en klaar dat het met het huidige niveau van samenwerking niet lukt om de ingewikkelde problemen op gebied van onder meer mobiliteit, duurzaamheid en economie aan te pakken. Het ontbreekt vooral aan bestuurlijke slagkracht. Volgens D66 en GroenLinks is dat probleem alleen echt op te lossen met een fusie. Maar dat is voor een aantal andere partijen een brug te ver. “Samenwerking maar geen samengaan”, benadrukte Filemon nog maar eens het aloude standpunt van LPL. “Fusie is op dit moment niet de goede stap”, vond ook Geert Schipaanboord van de ChristenUnie-SGP). Hij stelde dat juist nu Europa steeds meer invloed krijgt, burgers behoefte hebben aan een overheid die echt nabij is. En CDA raadslid Huibert Bos was van mening dat eerst maar eens gekeken moet worden of een echt intensieve samenwerking goed werkt.

Een hoofdbreker is hoe die intensieve samenwerking vorm moet krijgen. D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks had daar wel ideeën over. Begin met onderwerpen waar het regionale belang kraakhelder is, laat college, ambtenaren en gemeenteraden daarover met elkaar in gesprek gaan en neem ook inwoners, instellingen en bedrijven mee in die gesprekken, zo gooide hij een balletje op. In de raadsvergadering van 21 september komt D66 met een motie hierover, kondigde Hendriks alvast aan.

Meer berichten