Logo leiderdorpsweekblad.nl
Wethouder Willem Joosten (in blauw pak) praatte op 19 augustus  met ca. 35 bewoners over de plannen voor een knip in de Van Poelgeestlaan.
Wethouder Willem Joosten (in blauw pak) praatte op 19 augustus met ca. 35 bewoners over de plannen voor een knip in de Van Poelgeestlaan. (Foto: J.P.Kranenburg)

In gesprek met bewoners over verkeersplannen

  Politiek

Welke verkeersmaatregelen je ook neemt in Leiderdorp, de meningen zullen altijd verdeeld zijn. Waar de één dolblij mee is, kan voor een wijkgenoot juist negatief uitpakken.Dat is eens te meer duidelijk geworden na twee openluchtbijeenkomsten waar verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) sprak met bewoners die hebben gereageerd op de nieuwe verkeersplannen van de gemeente.

Door: Corrie van der Laan


Mobiliteitsvisie en deelnota's

Het is de bedoeling dat de komende jaren de verkeerssituatie in Leiderdorp integraal wordt aangepakt. In de mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar en op weg’, die de gemeenteraad in januari dit jaar unaniem heeft aangenomen, is beschreven waar het heen moet. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers, het weren van sluipverkeer uit de wijken en het behouden en zo mogelijk verbeteren van het openbaar vervoer. Hoe die doelen bereikt moeten worden, is uitgewerkt in drie deelnota’s die tot begin juli ter inzage hebben gelegen.

Meeste reacties op aanpak drie knelpunten

Op die deelnota’s zijn ruim zestig reacties gekomen. Ruim 80 procent daarvan betrof de voorgestelde maatregelen voor het oplossen van drie knelpunten: de sluiproute via de Vronkenlaan-Van Poelgeestlaan- Van der Marckstraat, de sluiproute via de Voorhoflaan- Heinsiuslaan-Cor Gordijnsingel en de fietsroute over het Heelblaadjespad. 

Voor Joosten was dat reden om juist naar die plekken toe te komen om met bewoners te praten. “Dat geeft ons weer een ander licht op de situatie en een beter beeld van de argumenten die er spelen.”

Vorige week woensdagmiddag was Joosten aan de Vronkenlaan nabij de kruising met de Van Poelgeestlaan. Veel van de 35 wijkbewoners met wie hij daar sprak, zijn niet blij met een plan voor een knip in de vorm van een bussluis in Van Poelgeestlaan. Fietsers en bussen kunnen dan gewoon doorrijden, auto’s niet. Maar volgens de bewoners wordt met zo’n knip het probleem alleen maar verlegd.


Waarom geen knip op de Voorhoflaan?

Donderdagmiddag op de hoek van de Voorhoflaan en de Gallaslaan trof Joosten een aantal bewoners die juist staan te springen om een knip in de weg. Maar niet in de Heinsiuslaan zoals nu wordt voorgesteld, maar in de Voorhoflaan.

“Twee verkeersbureaus hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat een knip in de Voorhoflaan het meest effectief is om sluipverkeer in deze wijk te verminderen. Waarom wordt dan nu voorgesteld om die knip in de Heinsiuslaan te maken?”, vroeg een bewoonster van de Voorhoflaan die al tientallen jaren tevergeefs ijvert voor het verkeersluwer maken van haar straat. Denijs van Roijen, de gemeentelijke projectleider Verkeer, legt uit dat een knip in de Voorhoflaan meer negatieve neveneffecten heeft dan één in de Heinsiuslaan. Zo moeten bijvoorbeeld veel meer mensen een eindje omrijden om bij Winkelhof te komen.

Dat argument werd beaamd door een bewoner van de Zomen. Die overigens wel heel graag zou zien dat de Voorhoflaan, de Gallaslaan en de Heinsiuslaan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur krijgen. Volgens Joosten wordt dat weer lastig vanwege de busroutes die hier lopen. “Als een bus te lang over een route gaat doen, bestaat de kans dat Arriva, of een volgende concessiehouder, die route schrapt. En we willen juist beter en frequenter openbaar vervoer.”

Joosten beloofde alle input vanuit de bewoners mee te nemen. Woensdagmiddag gaat hij ook nog praten met omwonenden van het Heelblaadjespad. Daar kan hij een hoop kritische bewoners verwachten; er is veel weerstand tegen het in de deelnota Langzaam Verkeer voorgestelde plan om van het Heelblaadjespad een zogeheten doorfietsroute te maken.  

In september gaan de – wellicht op punten aangepaste – verkeersnota’s naar de gemeenteraad, die er in oktober een besluit over moet nemen. Dat zal nog best lastig worden, vermoedt Joosten, want er zijn een hoop tegenstrijdige belangen waar afwegingen in gemaakt moeten worden.

Vaart maken

Wat Joosten betreft wordt er vaart gemaakt met de uitvoering van het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente. “In het verleden zijn plannen, de uitvoeringstermijnen en het geld dat daar voor nodig is, onvoldoende in beeld gebracht. Mijn taak is nu om knopen door te hakken zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen.”

Meer berichten