Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR

Intensiever samenwerken in Leidse regio noodzakelijk

  Politiek

Voor een fusie van de vijf gemeenten in de Leidse regio ontbreekt vooralsnog de draagkracht. Wel is het noodzakelijk dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude intensiever gaan samenwerken en het zou goed zijn als Leiderdorp daarbij het voortouw neemt. Dat zijn heel kort door de bocht de conclusies van bureau Berenschot, dat in opdracht van de Leiderdorpse gemeenteraad onderzoek deed naar de effecten van een fusie op Leiderdorp.

Door: Corrie van der Laan

Het was het tweede deel van een onderzoek waar de raad in mei 2017 unaniem om had gevraagd. De lokale politiek wilde helder krijgen hoe twee scenario’s zouden uitpakken voor Leiderdorp: ten eerste een voortzetting van de huidige regionale samenwerking en ten tweede een fusie van de regiogemeenten.

Het eerste onderzoek is uitgevoerd door bureau Twynstra-Gudde. De resultaten daarvan werden in het voorjaar van 2019 gepresenteerd. Conclusies waren dat Leiderdorp goed samenwerkt en in de regio wordt gezien als een loyale partner, maar dat het huidige niveau van samenwerking niet volstaat om een aantal hardnekkige gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken op te lossen.

Twynstra-Gudde raadde de gemeente aan het onderzoek naar de effecten van een fusie zo snel mogelijk te laten volgen. Bureau Berenschot ging daar afgelopen najaar mee aan de slag.

Voor de onderzoekers van Berenschot staat het als een paal boven water dat de regiogemeenten veel meer samen moeten optrekken. Dat is noodzakelijk om gemeentegrensoverschrijdende problemen aan te pakken en om een effectieve lobby te voeren richting Europa, Rijk en provincie.

Het zou goed zijn als bestuurlijk veel nauwer werd samengewerkt, maar dan wel met een heldere regionale agenda. Nu zijn de samenwerkingen, stelt Berenschot, “vaak ingewikkeld en omslachtig. Voor bovenlokale vraagstukken, zoals in economie, infrastructuur, ontwerp van de regioruimte en de energietransitie is onderhandelen en vijf keer afwegen niet meer adequaat.”

Bij de gemeentebesturen van de vier dorpen in de regio leeft een zeker wantrouwen tegen Leiden, heeft Berenschot gemerkt. In Leiderdorp is de angst om overvleugeld te worden door de grote stad wat minder dan bij de anderen; Leiderdorp en Leiden zijn al jaren wat meer regiogericht dan de andere drie gemeenten. Daarom zou het goed zijn als Leiderdorp het initiatief neemt voor een startbijeenkomst over intensievere samenwerking met alle vijf gemeenten, vindt de onderzoekers. Zij raden aan om die bijeenkomst al eind dit jaar te laten plaatsvinden.

Tijdens de raadsinformatieavond van maandag 31 augustus licht het onderzoeksteam van Berenschot het rapport toe, de politiek discussieert over de uitkomsten en de vervolgstappen die eventueel genomen moeten worden tijdens het Politiek Forum van 14 september.

Meer berichten