Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het Leiderdorpse gemeentehuis.
Het Leiderdorpse gemeentehuis. (Foto: Johan Kranenburg)

Vragen over gebrek aan burgerparticipatie bij nieuwe verkeersnota's

  Politiek

Natuurlijk is het door de coronacrisis lastiger om burgers mee te laten praten over de nieuwe verkeersplannen van de gemeente Leiderdorp. Maar er moeten toch mogelijkheden zijn om omwonenden beter te betrekken dan nu gebeurt, vindt raadslid Geert Schipaanboord van de ChristenUnie-SGP. 

Hij vraagt burgemeester en wethouders hoe zij voldoende ruimte willen geven aan Leiderdorpers die hun zegje willen doen over verkeersknelpunten in hun omgeving. Waarbij hij onder meer denkt aan de situatie op de Van der Valk Boumanweg en de plannen om sluipverkeer te weren door ‘knippen' te maken in de Van Poelgeestlaan en Heinsiuslaan.

Ook LPL-raadslid Eric Filemon stelt vragen over het gebrek aan burgerparticipatie bij het opstellen van de nieuwe verkeersnota’s. Hij wijst op een brief van de Belangengroep Van der Valk Bouwmanweg (BVB) die begin maart een knelpuntenkaart van de weg naar het college heeft gestuurd met daarbij een uitnodiging om hierover in gesprek te gaan. De BVB kreeg als reactie op die uitnodiging een telefoontje dat vanwege de coronamaatregelen zo’n gesprek niet mogelijk was. “De BVB is gedesillusioneerd en voelt zich niet serieus genomen”, aldus Filemon.        

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem groen licht gegeven aan de mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar en op weg’. Daarin staan als hoofddoelen het verbeteren van de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers, het weren van sluipverkeer uit de wijken en het behouden en zo mogelijk verbeteren van het openbaar vervoer. Hoe die doelen bereikt moeten worden, is uitgewerkt in de deelnota’s ‘Langzaam verkeer’, ‘Circulatie’ en ‘Openbaar vervoer’. In januari was het nog de bedoeling dat omwonenden via ‘ateliers’ betrokken zouden worden het opstellen van die deelnota’s. Maar daar is door de corona-crisis niets van terecht gekomen.

De deelnota’s zijn 19 mei vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en liggen voor iedereen ter inzage (ga naar www.leiderdorp.nl, en zoek op ‘Ontwerpnota’s mobiliteitsvisie’). In de gemeenterubriek in deze krant wordt uitleg gegeven over de nota’s (zie pagina's 7 en 8). Wie vragen heeft, kan die telefonisch stellen op dinsdag 23 juni. Op- of aanmerkingen kunnen tot 9 juli als zienswijzen kenbaar gemaakt worden.

Door: Corrie van der Laan


Meer berichten