Logo leiderdorpsweekblad.nl
De Oude Spoorbaan met de rotonde bij de Schildwacht.
De Oude Spoorbaan met de rotonde bij de Schildwacht. (Foto: Corrie van der Laan)

Raad akkoord met 70 km/uur op Oude Spoorbaan

  Politiek

De knoop is doorgehakt. Als de Oude Spoorbaan onderdeel wordt van de Leidse Ring Noord, mag de maximum snelheid op de Leiderdorpse weg omhoog van 50 naar 70 kilometer per uur.

Door: Corrie van der Laan

De Leiderdorpse gemeenteraad stemde maandagavond 20 april tijdens een digitale vergadering met de kleinst mogelijke meerderheid in met het kaderbesluit voor de noordelijke ringweg, inclusief de bepaling over de snelheidsverhoging. Oppositiepartijen LPL, PvdA en GroenLinks, samen goed voor tien raadszetels, bleven bij hun standpunt dat ook na de verbreding van de Oude Spoorbaan niet harder dan 50 gereden mag worden. Enkele maanden geleden zat D66 ook in het 50 km/uur-kamp maar de democraten gingen nu mee hun coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie-SGP. Het leverde een nipte meerderheid van elf raadsleden op die bereid zijn tegemoet te komen aan de Leidse eis dat de snelheid opgetrokken wordt naar 70 kilometer per uur.

Daarmee is het dreigement van Leidse gemeenteraad om niet mee te betalen aan de wegaanpassingen op Leiderdorps grondgebied van tafel. Alles bij elkaar kost het werk aan het deel van de Leidse Ring Noord tussen de Zijlbrug en de rotonde van de Oude Spoorbaan met N446 ruim 45 miljoen euro. Het leeuwendeel van dat bedrag komt voor rekening van Leiden, Leiderdorp hoeft maar krap 6 miljoen euro bij te dragen.


Sleutelrol D66

D66 had een sleutelrol bij de besluitvorming. In november vorig jaar wilden de democraten, toen nog in de oppositie, niet horen van een snelheidsverhoging. Maar de fractie is van mening veranderd. Een gevolg van nieuwe inzichten, legde raadslid Prachee van Brandenburg maandagavond uit. De Leiderdorpse fractie heeft zich ingespannen om de gemeenteraad en het college van Leiden ervan te overtuigen dat 50 km/uur prima kan, maar dat is niet gelukt, vertelde zij. De inschatting van D66 is dat Leiden de stekker uit het ringwegproject trekt als Leiderdorp blijft dwarsliggen en, zo meldde ook D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks na afloop van de vergadering in een persbericht, “Daarvoor willen wij niet verantwoordelijk zijn.”

GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhoud en PvdA-raadslid Roeland Schmidt waren het totaal niet eens met die inschatting. “U zwicht voor de chantage van de Leidse raad”, verweet Schmidt de D66-fractie. “Als we onze rug recht houden en kiezen voor 50 km/uur dan krijgen we Leiden echt wel weer om de tafel om er samen uit te komen”, was de overtuiging van Vastenhoud.

LPL fractievoorzitter Hugo Langenberg, die vorig jaar de coalitie van LPL, VVD en CDA liet klappen vanwege onenigheid over 50-70 km/uur-kwestie, noemde het besluitvorming rond de ringweg ‘een dieptepunt in de historie van de Leiderdorpse democratie’. Hij verweet de coalitiepartijen dat ze zich ‘als een klein kind’ lten behandelen door Leiden.

D66 kwam wel met een motie om negatieve effecten van de aanpassingen aan de Oude Spoorbaan te verzachten. Daarin wordt onder meer gevraagd om het stilst mogelijke asfalt, een weginrichting die te hard rijden ontmoedigt en geluidswering die het zicht op de Boterhuispolder zo min mogelijk beperkt. De motie werd aanvaard door alle partijen met uitzondering van de LPL.

De Leiderdorpse politiek worstelde al tijden met de snelheid op de Oude Spoorbaan. De verhoging naar 70 km/uur betekent dat bij de wijk Leyhof geluidsschermen moeten komen van 1,25 tot 1,50 meter hoog. Omwonenden verzetten zich daar fel tegen omdat ze het zicht op de Boterhuispolder blokkeren. Maandagavond sprak Lex de Jonge namens een groep bewoners nogmaals zijn verbazing en verontwaardiging uit over het voorstel voor 70 km/uur. Alle argumenten tegen de snelheidsverhoging zijn genegeerd, zo verweet hij het college. “En dat om op twee wegvakken van slechts 400 respectievelijk 600 meter lengte flink gas te kunnen geven maar bij rotondes meteen weer af te moeten remmen, met alle negatieve gevolgen voor mens, milieu en zelfs veiligheid.”

Andere geluiden

Maar er waren maandagavond ook andere geluiden te horen. Onder de acht insprekers waren drie bewoners van de wijk Driegatenbrug en één uit de wijk Zijlkwartier die erop aandrongen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Leidse Ring Noord. Zij waren van mening dat de kwestie 50 of 70 kilometer per uur maar voor enkele tientallen Leiderdorpers van direct belang is, terwijl alle Leiderdorpers profiteren van de voordelen van de ringweg, zoals betere doorstroming en minder (sluip)verkeer door het dorp. “Wat mij bevreemde het afgelopen jaar is dat de discussie zich steeds meer toespitste op het uitzicht uit het keukenraam van enkele huizen”, zei Driegatenburgbewoner Eelco Hoogvorst. Ook zijn medewijkbewoner Toon Driessen had zich daaraan geërgerd. “Voor mij en vele anderen een volkomen irrelevante, clowneske, en ridicule discussie die echt nu moet stoppen”, stelde hij. Wat de bewoners van Driegatenbrug betreft kan het werk voor de Leidse Ring Noord niet snel genoeg starten; voor hen betekent het een veel beter geluidswering (met schermen van 3 meter hoog) en een betere leefbaarheid in de wijk.

Ook de Leiderdorpse ondernemersvereniging (LOV) vroeg de raad akkoord te gaan met het kaderbesluit. “De LOV acht de Leidse Ring Noord van cruciaal belang voor de bereikbaarheid, de economie, de werkgelegenheid en daarmee de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. Dit zowel voor ondernemend Leiderdorp en haar inwoners, als voor de regio als totaal”, zei voorzitter Didos van Dam.


Uitvoering

Nu Leiderdorp heeft ingestemd met kaderbesluit, kan gewerkt worden aan de uitvoeringsbesluiten voor de Leidse Ring Noord, die een gestroomlijnde verbinding moet gaan vormen tussen de A4 en de A44. Als alles volgens planning gaat, wordt het uitvoeringsbesluit over het deel van de Oude Spoorbaan tussen de Zijlbrug en de Dwarsweteringbrug dit jaar nog genomen en kan de schop in 2022 in de grond. Het uitvoeringsbesluit voor het oostelijk deel van de Oude Spoorbaan word verwacht in 2021, het werk kan hier dan starten in 2023

Meer berichten