Logo leiderdorpsweekblad.nl
De omwonenden van de zuidkant van de Oude Spoorbaan maken hun mening duidelijk met borden in de berm van de weg.
De omwonenden van de zuidkant van de Oude Spoorbaan maken hun mening duidelijk met borden in de berm van de weg. (Foto: PR)

Boodschap aan de gemeenteraad: ‘50 = hard genoeg’

  Politiek

Maandagavond 20 april buigt de Leiderdorpse gemeenteraad zich over het nieuwe kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord. Dan moet ook de knoop doorgehakt worden over de toekomstige maximum snelheid op de Oude Spoorbaan: 50 kilometer per uur, zoals nu het geval is, of omhoog naar 70 kilometer per uur. Een groep omwonenden van de Oude Spoorbaan laat met borden in de berm van de weg duidelijk zien hoe zij erover denken: ‘50 = hard genoeg’.

Als onderdeel van de Leidse Ring Noord, die de A4 verbindt met de A44, wordt de Oude Spoorbaan verbreed naar tweemaal twee rijstroken. Volgens het kaderbesluit gaat de maximum snelheid op de Leiderdorpse weg dan omhoog naar 70 km/uur. Dat zou helpen om de ringweg een aantrekkelijk alternatief te maken en verkeer weg te trekken uit de kernen van Leiden en Leiderdorp.

De groep omwonenden verzet zich niet tegen de komst van de Leidse Ring Noord en de verbreding van de Oude Spoorbaan, maar is fel tegen de snelheidsverhoging. 70 km/uur betekent veel meer geluidsoverlast waardoor er flinke geluidsschermen lange de weg moeten komen. Schermen die het uitzicht van de bewoners op de Boterhuispolder wegnemen. De afgelopen jaren hebben de bewoners vele argumenten aangedragen om te onderbouwen dat 70 rijden op de Oude Spoorbaan nauwelijks snelheidswinst voor de automobilisten oplevert en heel veel nadelen heeft.

Het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders wil vasthouden aan de met Leiden afgesproken snelheidsverhoging. Ook al omdat dit onderdeel is van een pakket van veel meer maatregelen voor de Oude Spoorbaan en de kruising Oude Spoorbaan-Engelendaal. Dat omvat onder meer stil asfalt, een verlegging van de Oude Spoorbaan zodat de weg iets verder van de woningen aan de Zijlstroom komt te liggen en een fietstunnel onder de Engelendaal door. De gemeente Leiden neemt het leeuwendeel van de kosten op zich maar heeft aangekondigd geen cent bij te dragen als de 70 km/uur op de Oude Spoorbaan niet doorgaat.    

Het woord is maandag aan de gemeenteraad. In november, toen de raad het nieuwe kaderbesluit besprak, tekende zich een meerderheid af voor behoud van 50 km/uur. De bewoners hopen dat de partijen die zich toen voorstander van 50 toonden, LPL, D66, PvdA en GroenLinks, dat maandag weer doen. Waarbij ze vooral D66 – in november oppositiepartij maar nu onderdeel van de coalitie – oproepen om bij het oude standpunt te blijven.

Meer achtergrondinformatie over de kwestie is te lezen in het artikel 'Raad moet maandag knoop doorhakken over Leidse Ring Noord' in het Leiderdorps Weekblad van 16 april. Zie ook de stukken van de raadsvergadering van maandag (agendapunt 5). De raadsvergadering. die maandag begint om 20.00 uur, vindt digitaal plaats en is te volgen via raadleiderdorp.nl.

Meer berichten