Logo leiderdorpsweekblad.nl
Een impressie van het nieuwe appartementencomplex. | Beeld: Architectenbureau Van Manen
Een impressie van het nieuwe appartementencomplex. | Beeld: Architectenbureau Van Manen

Buurtkamer Heelblaadjespad kan nog steeds... als er belangstelling is

  Politiek

Het is nog altijd mogelijk dat er een buurtkamer komt in het geplande appartementencomplex aan het Heelblaadjespad 1. Maar dan moeten belangstellenden die de buurtkamer willen exploiteren zich wel binnen acht weken aanmelden, zo liet wethouder Willem Joosten (VVD) weten tijdens het Politiek Forum van dinsdag 14 april.

Door: Corrie van der Laan

Het appartementencomplex komt op de plek van het voormalige kerkgebouw De Menswording. Toen in november 2017 bekend werd dat de HH Petrus en Paulus parochie het gebouw verkocht had aan projectontwikkelaar Pluis Participatie Groep die het wilde afbreken, waren vooral veel parochianen van oude Menswordingparochie teleurgesteld. Zij hadden graag gezien dat de kerk een tweede leven kreeg als bijvoorbeeld een buurtgebouw. Het ligt daarvoor op een ideale plek, op de grens van de Voorhof en Binnenhof, twee wijken waarin behoefte is aan een sociale ontmoetingsplek.

Als pleister op de wonde werd in het aanvankelijke plan voor het appartementencomplex een ruimte getekend die gebruikt kan worden als buurtkamer. Maar dat eerste plan werd viel niet goed bij de buurt en de Leiderdorpse politiek. Het was te groot en hield niet genoeg rekening met de privacy van de omwonenden en de veiligheid van de fietsers en voetgangers op het Heelblaadjespad, zo luidde de kritiek. Daarom kwam de projectontwikkelaar in oktober 2019 een aangepaste versie waarin tegemoet werd gekomen aan een groot deel van de bezwaren. In dit plan is wel de buurtkamer van zo'n 80 vierkante meter ingewisseld voor een appartement.

Maar dat kan weer teruggedraaid worden, verzekerde Joosten dinsdagavond. De projectontwikkelaar is daartoe bereid en in het bestemmingsplan wordt er ook een vrijstellingsmogelijkheid voor ingebouwd. Voorwaarde is wel dat zich een belangstellende meldt die de ruimte wil huren en beheren.

Op aandringen van CDA fractievoorzitter Mirjam van der Stelt beloofde de wethouder dat hij zijn best zou doen de mogelijkheid van de buurtkamer breed onder de aandacht te brengen. Daarmee komt hij ook tegemoet aan de oproep van de Leiderdorpse Adviesraad Sociaal Domein en de lokale afdeling van KBO-PCOB die allebei pleiten voor een ontmoetingsruimte voor wijkbewoners in het appartementencomplex.

Een ander geluid was er dinsdagavond te horen van GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhoud en D66 burgerraadslid Rob Visser. Zij twijfelen aan de haalbaarheid van een buurtkamer in het appartementencomplex, vooral vanwege de naar verwachting hoge huurkosten. Het lijkt hen veel praktischer om te kijken of er plek is voor een buurtkamer in een van de scholen in de Voorhof.

Meer berichten