Logo leiderdorpsweekblad.nl
Langs de Zijldijk zouden woningen en horeca kunnen komen.
Langs de Zijldijk zouden woningen en horeca kunnen komen. (Foto: J.P. Kranenburg)

Leiderdorpse gemeenteraad zet stip op de horizon voor De Baanderij

  Politiek

Als het aan het Leiderdorpse gemeentebestuur ligt, verandert bedrijventerrein De Baanderij de komende jaren in een gemengd woon-werkgebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft drie scenario's laten opstellen met een verschillende mix van woningen en bedrijven. Maandagavond bleek dat het voorkeursscenario van het college, met tussen de 1350 en 2200 woningen en 14,3 tot 18,7 hectare ruimte voor bedrijven, ook de unanieme voorkeur heeft van de gemeenteraad.

Door: Corrie van der Laan

Er is nog een lange weg te gaan voordat de transformatie van het bedrijventerrein daadwerkelijk kan starten; de gemeente heeft er geen grond en zal de eigenaren van het gebied dus over moeten halen mee te werken. Bovendien moet de bedrijfsgrond die op De Baanderij verdwijnt elders gecompenseerd worden, wat ook een hele opgave zal zijn. Maar met de scenariokeuze wil het gemeentebestuur vast een stip op de horizon zetten voor de toekomst van het bedrijventerrein.

Drie scenario's

In juni vorig jaar gaf de gemeenteraad al haar fiat aan de uitgangspuntennotitie voor een gebiedsvisie voor De Baanderij. Toen werd nog gedacht aan 200 tot 400 woningen. In de drie scenario's die bureau Urhahn in opdracht van het college heeft opgesteld, zijn dat er veel meer geworden. Scenario 1 is het minst ingrijpend. Hier is het aantal woningen beperkt tot minimaal 500 en maximaal 850, gesitueerd bij de LOI (naast de nieuwbouwwijk Bij de Zijl) en in de zuidoosthoek van De Baanderij, waar nu onder meer de autowassstraat en de Action gevestigd zijn. Van de 26 hectare bedrijfsgrond houdt De Baanderij er in dit scenario rond de 22 over.

Scenario 2 is de grote favoriet van college en gemeenteraad. Hier wordt het hele noordelijke stuk van het bedrijventerrein, tussen Zijldijk, Leidsedreef en Rietschans, woon-werkgebied. Hetzelfde geldt voor het stuk tussen Zijldijk, Zijloordkade en Kabelbaan. In totaal biedt dat plek aan 1330 tot 2200 woningen. 10,7 hectare van De Baanderij gaat in dit scenario op de schop, maar er komt tussen de 3,5 en 8 hectare bedrijfsgrond terug waarmee het verlies uitkomt op tussen de 7,3 en 11,8 hectare. De hele Zijldijk moet een aantrekkelijk verblijfsgebied worden, met ook ruimte voor horeca. In het hele gebied is aandacht voor meer groen en meer waterberging.

Scenario 3 is het groenste scenario. Hier blijft alleen het middendeel van De Baanderij ongemoeid. De rest wordt woon-werkgebied met daaromheen een parkachtige rand. Er is plek voor 1300 tot 2000 woningen. Voor bedrijven is in de nieuwe situatie 11,3 tot 16,3 hectaren beschikbaar, waarmee de hoeveelheid bedrijfsgrond zo'n beetje gehalveerd wordt.

Logische keuze

Alle fracties in de gemeenteraad waren het er maandag over eens dat scenario 2 de meest logische keuze is. Dat geeft de meeste woningen en het aantal grondeigenaren waarmee onderhandeld moet worden, is relatief beperkt. Bovendien is de hoeveelheid bedrijfsgrond die gecompenseerd moet worden te overzien. Al blijft dat lastig. Maar wellicht lukt het om het aantal hectaren voor bedrijven op de Baanderij nog wat te vergroten door te creatief bouwen, suggereerden Rob Visser (D66) en Huibrecht Bos (CDA). Bijvoorbeeld door woningen op bedrijfspanden te zetten. Geert Schipaanboord (CU-SGP) benadrukte dat het verstandig is om even geen andere plannen te maken voor het braakliggende terrein in de Bospolder waar Ikea had moeten komen; het kan wellicht een optie zijn om Baanderij bedrijven hiernaartoe te verplaatsen.

Van verschillende kanten werd aangedrongen om zo snel mogelijk te komen met een plan voor de verkeersafwikkeling. Absoluut noodzakelijk om het gebied aantrekkelijk voor ondernemers, bewoners en bezoekers te maken, was de algemene opinie.

Rob Visser wees op een mogelijke struikelsteen in de vorm van bodemverontreiniging. Op een groot deel van De Baanderij was van de jaren '20 tot begin jaren '90 van de vorige eeuw touwfabriek Verto gevestigd die sporen heeft nagelaten in de vorm van bodemverontreiniging. De bodem is gesaneerd om de bouw van het bedrijfspanden mogelijk te maken, maar Visser vroeg zich af of dat ook goed genoeg is voor de bouw van woningen.

Volgens wethouder Willem Joosten komen deze en vele andere vragen aan de orde bij de verdere uitwerking van scenario 2 tot een gebiedsvisie. Die uitwerking zal in de komende maanden plaatsvinden.

Meer berichten