Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het Leiderdorpse gemeentehuis.
Het Leiderdorpse gemeentehuis. (Foto: Johan Kranenburg)

VVD, CDA, D66 en CU-SGP gaan het samen proberen

  Politiek

De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP gaan proberen een nieuwe coalitie te vormen. Maandagavond 2 december hadden de vier fractievoorzitters hun eerste gezamenlijke gesprek. "Ik heb alle vertrouwen dat we eruit komen", zei VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen, die het initiatief voor deze coalitieonderhandelingen heeft genomen, dinsdagochtend.

Door: Corrie van der Laan

"Leiderdorp moet weer een stabiel bestuur krijgen. Ieder van ons voelt de verantwoordelijkheid om zich daarvoor in te zetten", aldus Hoenen. Ja, er zijn lastige onderwerpen waarover de vier fracties  stevig van mening verschillen, erkent hij. De Leidse Ring Noord met de kwestie van de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan - de reden dat de coalitie van LPL, VVD en CDA klapte* - is daar één van, maar niet de enige. "Ook op gebied bijvoorbeeld financiën en regionale samenwerking zijn er flinke discussiepunten. Maar we zitten nu in zo'n bizarre situatie dat we niet uitsluitend op partijpolitieke belangen moeten hameren. We zijn ons ervan bewust dat iedereen offers zal moeten brengen. Waar het om gaat, is dat de Leiderdorpers weer een goed gemeentebestuur krijgen."

Hoewel de vier partijen wel degelijk de urgentie voelen om vaart te maken bij het vormen van een nieuwe coalitie, wil Hoenen zich niet laten opjagen. "Het is belangrijk om nu een coalitie neer te zetten die het de rest van deze raadsperiode volhoudt. Dat betekent dat we de formatie zorgvuldig moeten aanpakken. Daarom trekken we ook een externe formateur aan om het proces te begeleiden."

Hij geeft aan dat als de formatie lukt, de op 18 november opgestapte wethouders Willem Joosten (VVD) en Daan Binnendijk (CDA) weer gevraagd wordt terug te komen. Het betekent wel dat de enige nu nog zittende wethouder, de op 8 november dit jaar aangetreden Martine de Bas (LPL), het veld zal moeten ruimen.

Onverwachts

Hoenen had een week geleden zeker niet verwacht dat hij nu in een formatieproces zou zitten. Toen waren de berichten nog dat de coalitieonderhandelingen tussen de Lokale Partij Leiderdorp (LPL), PvdA, D66 en GroenLinks voorspoedig verliepen. Die onderhandelingen waren vrijwel direct gestart nadat de LPL bij de aanvang van de raadsvergadering op maandag 18 november de coalitie met VVD en CDA opblies. Er lag zelfs al een conceptakkoord, dat volgens LPL, PvdA en GroenLinks "mede dankzij de goede inbreng van D66 tot stand is gekomen".

Het werd plotseling anders toen D66 zich vrijdag uit de onderhandelingen terugtrok. Fractievoorzitter Jeroen Hendriks liet in een persbericht weten dat D66 "te weinig vertrouwen in een goede afloop" had. Als reden noemde hij de fundamentele meningsverschillen van de partijen op enkele onderwerpen, waarbij het dan met name gaat over de financiën en de samenwerking in de regio. Ook gaf Hendriks dat veel leden van D66 in Leiderdorp geen heil zien in het voortzetten van de gesprekken.

Voor LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg kwam het opstappen van D66 onverwachts. "De punten die D66 noemt, de financiën en de samenwerking in de regio, waren nog niet besproken Wat de LPL betreft, en dat geldt ook PvdA en GroenLinks, hadden we er best uit kunnen komen", zei hij maandagavond.

Aanvankelijk lieten LPL, PvdA en GroenLinks weten dat ze verder zouden praten zonder D66. Maar daar kwamen de drie partijen, die samen 10 van de 21 raadszetels hebben, een minderheid dus, snel op terug.

Meteen nadat vrijdagavond bekend werd dat de combinatie LPL-PvdA-D66-GroenLinks van de baan was, heeft Hoenen contact opgenomen met fractieleiders Mirjam van der Stelt van het CDA, Geert Schipaanboord van de CU-SGP en Jeroen Hendriks. VVD, CDA, D66 en CU-SGP hebben met 11 zetels een krappe meerderheid. De reacties waren toen bemoedigend genoeg om maandag het gesprek over nieuwe coalitieonderhandelingen aan te gaan.

* Binnen de in het voorjaar van 2018 aangetreden coalitie van LPL, VVD en CDA rommelde het al langer maar de druppel was onenigheid over de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan wanneer deze deel gaat uitmaken van de Leidse Ring Noord. LPL wil die snelheid op 50 km/uur houden, VVD en CDA zijn bereid naar 70 te gaan, zoals ook Leiden wil. Overigens heeft ook D66 zich uitgesproken voor vasthouden aan 50 km/uur, CU-SGP kan leven met optrekken naar 70.

Meer berichten