Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: J.P. Kranenburg
Foto: J.P. Kranenburg (Foto: Johan Kranenburg)

Burgemeester Driessen is college Leiderdorp

  Politiek

Met het opstappen van twee van de drie wethouders in Leiderdorp, afgelopen maandagavond, is Leiderdorp gezakt onder het minimaal aantal van twee wethouders dat een gemeente volgens de Gemeentewet moet hebben. Het betekent dat burgemeester Laila Driessen nu in haar eentje het college van B en W vormt.

De enige overgebleven wethouder, Martine de Bas (LPL) behartigt wel een aantal portefeuilles maar het feitelijke portefeuillehouderschap en de beslissingsbevoegdheid ligt bij burgemeester Driessen. In de praktijk betekent het dat, totdat minimaal één nieuwe wethouder is aangesteld, alleen lopende zaken worden afgehandeld en er geen politiek gevoelige besluiten zullen worden genomen.

Om de zaken zo goed mogelijk op de rails te houden, wil de burgemeester elke week overleggen met het presidium, waarin alle zeven fractievoorzitters zitting hebben. In de normale situatie vergadert het presidium gemiddeld eens in de zes weken.

De wethouders van VVD en CDA stapten tijdens de raadsvergadering van 18 november op nadat de LPL fractie het vertrouwen in de coalitie had opgezegd. Breekpunt was onenigheid over de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan, wanneer die weg onderdeel gaat uitmaken van de Leidse Ring Noord. VVD en CDA wil dat er dan 70 kilometer per uur mag worden gereden, zoals ook staat in het samen met Leiden ontwikkelde plan voor de noordelijke ringweg. LPL wil de maximum snelheid houden op 50 kilometer per uur.

Meer berichten