Logo leiderdorpsweekblad.nl
Toenmalig wethouder Olaf McDaniel trapte begin 2018 de pilot 'omgekeerd inzamelen' in de wijk 't Heerlijk Recht af met het afleveren van minicontainers voor GFT, papier en karton en PMD.. Als het aan het college van B en W ligt, wordt die proef gestaakt en krijgen de bewoners weer een grijze bak waar ook PMD in gaat.
Toenmalig wethouder Olaf McDaniel trapte begin 2018 de pilot 'omgekeerd inzamelen' in de wijk 't Heerlijk Recht af met het afleveren van minicontainers voor GFT, papier en karton en PMD.. Als het aan het college van B en W ligt, wordt die proef gestaakt en krijgen de bewoners weer een grijze bak waar ook PMD in gaat. (Foto: Corrie van der Laan)
Milieu en duurzaamheid

Plastic straks weer bij het restafval

  Politiek

'Omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval, waarbij al het herbruikbare afval aan huis wordt opgehaald en restafval door burgers zelf naar verzamelcontainers moet worden gebracht, is voor Leiderdorp niet de beste oplossing. Dat vindt het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders. Het college stelt nu voor om te kiezen voor een systeem waarbij burgers alleen papier, glas, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en textiel scheiden. Plastic- en metaalverpakkingen en drankkartonnen (PMD) gaan in de grijze container en worden achteraf bij de afvalverwerker AVR Rotterdam uit het restafval gevist. Dat zou al per 1 januari 2020 in moeten gaan.

Door: Corrie van der Laan

De gemeente is al een tijd bezig met nadenken over manieren om afval beter te scheiden. Doel is om de hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 omlaag te krijgen naar 100 kilo per jaar. In 2018  produceerde de gemiddelde Leiderdorp nog 220 kilo restafval, dus er ligt een stevige uitdaging.

In 2018 is gestart met pilots voor omgekeerd inzamelen in de laagbouwwijk 't Heerlijk Recht en de hoogbouwwijk Schansen en Dreven. Het bleek met name in de laagbouw prima te werken om de hoeveelheid restafval te verminderen. Maar toch waren er twijfels. De investeringskosten voor containers en monitoring zijn hoog en de methoden om PMD achteraf uit het afval te halen worden steeds beter.

Het afgelopen half jaar heeft het college de voor- en nadelen van bronscheiding en nascheiding van PMD op een rijtje gezet en is tot de conclusie gekomen dat nascheiding voor Leiderdorp gunstiger is. Het is makkelijker voor de inwoners, het scheelt 730.000 euro aan eenmalige investeringskosten en 171.000 euro per jaar aan structurele kosten. Bovendien zou op de lange termijn de kwaliteit van de PMD bij nascheiding zelfs beter zijn dan bij bronscheiding.

De sprong van 220 kilo naar 100 kilo restafval per persoon per jaar kan gemaakt worden door de bronscheiding van met name GTF en papier/karton te verbeteren. In 2018 verdween nog 89 kilo GFT en 32 kilo papier/karton in het restafval. Het plan is om bewoners van laagbouw naast de 'grijze' en 'groene' container ook een container voor papier te geven. Die wordt dan eens per vier weken geleegd. Bewoners van hoogbouw krijgen keukenbakjes voor GFT en er worden GFT-zuilen geplaatst waar de bakjes geleegd kunnen worden. 

Op den duur kan ook nog een luierinzamelingsysteem op poten worden gezet wat nog eens 21 kilo restafval per persoon per jaar kan schelen. Volgens B en W is dat nu nog niet zinvol omdat er te weinig verwerkingscapaciteit voor de gebruikte luiers is.

Het collegevoorstel wordt besproken in het Politiek Forum van 4 november, de gemeenteraad moet er op 18 november een besluit over nemen.

Meer berichten