Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan.
Het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan. (Foto: Johan Kranenburg)

Leiderdorp moet na 2020 de broekriem aanhalen

  Politiek

Dankzij de vooralsnog goed gevulde reservepotten, kan het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders een keurig sluitende begroting presenteren voor het jaar 2020. Maar voor de jaren daarna wordt het een ander verhaal, waarschuwde wethouder van financiën Daan Binnendijk (CDA) vorige week dinsdag tijdens een persgesprek over de Programmabegroting 2020. Om dan het financiële plaatje rond te krijgen, moeten de uitgaven omlaag. En als dat niet voldoende lukt, moeten de belastingen omhoog.

Door: Corrie van der Laan

De waarschuwing is niet nieuw. Binnendijk gaf die half juni dit jaar ook al af bij de presentatie van de Financiële Kadernota. Er is sinds die tijd cijfermatig bijna niets veranderd aan de plussen en minnen in het gemeentelijke huishoudboekje. "Er zitten geen verrassingen voor de gemeenteraad in de Programmabegroting", aldus Binnendijk.

Hoofdpijndossier

Met name de financiering van de jeugdzorg is een hoofdpijndossier. Dat geldt overigens niet alleen voor Leiderdorp maar voor vrijwel alle gemeenten in het land. De rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 op het bordje van de gemeenten gelegd maar daar meteen een fikse bezuiniging aan gekoppeld; de gemeenten moeten dezelfde taken uitvoeren met in totaal 450 miljoen euro minder dan het rijk eraan uitgaf. Daarbij komt dat de vraag naar jeugdzorg in Leiderdorp gestegen is met 12 procent. Alles bij elkaar leidt het voor Leiderdorp tot een jaarlijks gat van 1,3 miljoen euro. "Voor 2020 hebben we dat incidenteel kunnen vullen, maar we hebben een structurele dekking nodig."

Door meer in te zetten op preventie en meer samen te werken in de regio wordt geprobeerd de kosten in de jeugdzorg onder controle te krijgen, maar de effecten daarvan zullen pas later merkbaar worden, gaf Angelique Beekhuizen (LPL), de inmiddels afgetreden wethouder Sociaal Domein, aan. Zij vertelde ook dat het rijk een onderzoek is gestart naar de reële kosten in de jeugdzorg, wat wellicht kan leiden tot een hogere bijdrage vanuit de rijksoverheid. Maar die resultaten worden pas bekend in 2021.

Tot nu toe kon Leiderdorp jaarlijks rekenen op stevige overschotten op het WMO budget waarmee de tekorten op de jeugdzorg deels gecompenseerd kon worden maar die bron droogt nu snel op, aldus Beekhuizen. Dat heeft alles te maken met de invoering van een vast abonnementstarief in plaats van een inkomensafhankelijke bijdrage voor zorg vanuit de WMO. "Dat heeft een aanzuigende werking gehad waardoor we nu veel minder geld overhouden."

Behalve voor de jeugdzorg moet er ook structureel geld gevonden worden voor renovatie en nieuwbouw van scholen. Er ligt een plan klaar dat zo'n vijf ton per jaar gaat kosten, een bedrag dat nog niet in de begroting voor 2020 zit. Het werk wordt daarom nog even opgeschoven.

Op andere gebieden stoomt Leiderdorp stevig door. Eind dit jaar moet het nieuwe mobiliteitsplan voor de gemeente klaar zijn en het is de bedoeling om in 2020 te starten met de uitvoering. Drie woningbouwprojecten zijn al onderweg (ROC-locatie, Brittenstein en Amaliapein), en de bouw van twee woontorens op de Driemasterlocatie is deze week daadwerkelijk gestart

Dit jaar nog moeten knopen doorgehakt worden over de manier waarop Leiderdorp naar een aardgasvrije toekomst gaat.

Het college heeft vorige week de visie op het integraal veiligheidsbeleid vastgesteld en wil daar komend jaar ook mee aan de slag, onder meer op het gebied van preventieve veiligheid en het tegengaan van internetcriminaliteit.

Belastingen

Ondanks de donkere wolken aan de financiële horizon is er dit jaar geen sterke verhoging van de lokale lasten. Deze stijgen met 1,4 procent, om te compenseren voor de inflatie. Wel gaat de rioolheffing omhoog met 3 procent. Dat in verband met noodzakelijke investeringen in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de gemeente. De hondenbelasting gaat juist omlaag, en wordt een derde minder dan in 2018.

Wethouder Binnendijk wil komend voorjaar komen met een plan om de dreigende structurele begrotingstekorten aan te pakken. Dat plan zal meerdere opties omvatten, zodat de gemeenteraad kan kiezen hoe de gaten die in de jaren na 2020 verwacht worden, gedicht kunnen worden.

De Leiderdorpse gemeenteraad bespreekt de Programmabegroting tijdens een openbare vergadering op vrijdagmiddag 8 november (aanvang 14.00 uur) in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan.

           

Meer berichten