Logo leiderdorpsweekblad.nl
Oplaadpalen kan je het beste geclusterd neerzetten.
Oplaadpalen kan je het beste geclusterd neerzetten. (Foto: J.P. Kranenburg)

Focus op duurzaamheid en verkeersveiligheid in nieuwe mobiliteitsvisie

  Politiek

De fietsroutes door Leiderdorp, zowel regionaal als lokaal, moeten flink verbeterd worden. In de wijken zijn maatregelen nodig om sluipverkeer te voorkomen. De gemeente moet zorgen voor voldoende publieke oplaadpalen voor elektrische auto's. En aan een groene golf op de Engelendaal en Persant Snoepweg is geen behoefte.

Door: Corrie van der Laan

Het zijn enkele van de aanbevelingen die voortkomen uit de 'gamesessies' over mobiliteit in de gemeente, die werden georganiseerd in juni dit jaar. Tijdens die sessies brainstormden burgers, beleidsmedewerkers en raads- en collegeleden in spelvorm over keuzes op verkeersgebied. Doel was zo informatie, ideeën en meningen te verzamelen voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente. Die nieuwe mobiliteitsvisie is nodig omdat het Integraal Verkeers en VervoersPlan (IVVP) waar de gemeente sinds 2009 het verkeersbeleid aan toetst, verouderd is. Zo wordt te weinig rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen als elektrische fietsen en elektrische auto's en is er niet genoeg aandacht voor duurzaamheid.

Uit de gamesessies kwam naar voren dat duurzaamheid en verkeersveiligheid bovenaan moeten staan in de nieuwe mobiliteitsvisie. Daarnaast zijn bereikbaarheid, inclusiviteit (iedereen moet deel kunnen nemen aan het verkeer) en gezondheid belangrijke doelstellingen.

Nog in deze collegeperiode, die in principe duurt tot maart 2022, moeten de bestaande voet- en fietspaden een opknapbeurt krijgen en moeten goede en veilige fietsverbindingen over de Baanderij en tussen de Spanjaardsbrug en Winkelhof aangelegd worden, zo staat in de aanbevelingen te lezen. Dat is nodig voor de verkeersveiligheid maar ook om Leiderdorpers uit hun auto te krijgen en zo de duurzaamheid te bevorderen. In dat kader is ook frequent rijdend openbaar vervoer onmisbaar. Met bij de haltes goede fietsparkeerplaatsen, waar de fiets vastgezet kan worden.

Ook het sluipverkeer in de wijken is een hardnekkig probleem dat zo snel mogelijk, in de huidige collegeperiode, moet worden aangepakt. Het gaat dan met name over de Vronkenlaan, de Voorhoflaan, de Buitenhoflaan en de Van der Marckstraat. Uitgezocht moet worden wat daarvoor de beste methode is, 'knippen' in de weg of eenrichtingsverkeer.

Een nadrukkelijke wens is dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten Leiderdorp om geleid wordt. Een groene golf op de Engelendaal wordt dan ook definitief afgeserveerd door de deelnemers aan de gamesessies; dat trekt alleen maar doorgaand verkeer aan.

Om de mobiliteit te verduurzamen, is het belangrijk dat er voldoende publieke oplaadpalen zijn. De gemeente krijgt de tip om die bij voorkeur met een aantal bij elkaar te zetten, zodat mensen die hun auto willen opladen niet voor niets naar een bezette laadpaal komen. Die plekken zijn dan meteen interessant om deelauto's bij te plaatsen.

De ontwerpmobiliteitsvisie, waarin de aanbevelingen uit de gamesessie meegenomen worden, moet eind deze zomer klaar zijn.

Meer berichten