Logo leiderdorpsweekblad.nl
Vooral de strook langs de Zijl leent zich voor woningbouw.
Vooral de strook langs de Zijl leent zich voor woningbouw. (Foto: J.P.Kranenburg)

Baanderij moet aantrekkelijker worden

  Politiek

PvdA-burgerraadslid Sophie Eversteijn maakte maandagavond meteen duidelijk waarom er iets moet gebeuren aan het Leiderdorpse bedrijventerrein De Baanderij. "Ik kom er alleen als het echt moet", zei ze tijdens de bespreking van de 'Uitgangspuntennotitie gebiedsvisie Baanderij'.

Als het aan het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders ligt, gaat dat in de toekomst veranderen. Dan moet De Baanderij "een modern woon-werkgebied" worden, "een interessant gebied waar mensen willen wonen, winkelen, werken en verblijven omdat er altijd iets te beleven valt". 

Al eerder is geopperd dat er best meer woningen op de Baanderij gebouwd kunnen worden; zeker de strook langs de rivier de Zijl leent zich daarvoor. In de notitie wordt geopperd dat twee- tot vierhonderd nieuwe woningen tot de mogelijkheden kan behoren. Langs het water zou dan een aantrekkelijke wandel- en fietskade kunnen komen. Ook zou de hoeveelheid perken en bomen in het gebied moeten worden uitgebreid.

De politiek ontving de uitgangspuntennotitie in het algemeen positief. Al zagen de fracties wel de nodige struikelblokken. Zoals de regionale afspraak dat meters bedrijventerrein die verdwijnen, elders gecompenseerd moeten worden. Ook de verkeersafwikkeling kan een lastig punt worden, zeker als er honderden woningen bijgebouwd worden. Een punt van zorg is ook de mogelijke bodemverontreiniging op delen van het terrein. Alle partijen waren vooral benieuwd hoe het college hier verder mee wil gaan.

Wethouder Willem Joosten kondigde aan dat een stedenbouwkundig bureau op basis van de notitie enkele scenario's voor de transformatie van de Baanderij gaat opstellen. "Daarin moet inzichtelijk worden welke keuzes tot welke consequenties leiden." Verder kan de gemeente alleen een voortrekkersrol op zich nemen, stelde Joosten. "We willen iets op de Baanderij maar hebben daar helemaal geen grond. We zullen nog heel veel gesprekken moeten voeren, dit proces gaat nog jaren duren."

Meer berichten