Logo leiderdorpsweekblad.nl
Ondanks de donkere financiële wolken ziet wethouder Daan Binnendijk de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Ondanks de donkere financiële wolken ziet wethouder Daan Binnendijk de toekomst met vertrouwen tegemoet. (Foto: Corrie van der Laan)

Leiderdorp moet pijnlijke maatregelen nemen om financieel gezond te blijven

  Politiek

De belastingen omhoog, stevig schrappen in de uitgaven of een combinatie van de twee. Hoe het gaat gebeuren is nog niet duidelijk maar zeker is dat de financiële touwtjes in Leiderdorp flink aangehaald moeten worden. Dat is de boodschap die spreekt uit de Financiële Kadernota, die niet alleen een doorkijkje geeft naar de begrotingen voor de jaren 2020 tot en met 2023 maar ook verder vooruit blikt tot aan 2030.

Door: Corrie van der Laan

Voor alle gemeenten is het momenteel moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen en Leiderdorp vormt daar geen uitzondering op, zei financieel wethouder Daan Binnendijk (CDA) die maandag 17 juni een toelichting gaf op de Kadernota. Voor de periode 2020 tot en met 2023 kunnen de begrotingen sluitend gemaakt door bij te plussen uit de reservepotten van de gemeente die nu nog goed gevuld zijn. Zo wordt er voor 2020 ruim 1,6 miljoen euro uit de reserve Sociaal Domein gehaald en bijna 9 ton uit de behoedzaamheidsreserve. Maar dat kan je niet blijven doen, benadrukt Binnendijk. "Met deze Kadernota geven we een soort winstwaarschuwing af. We moeten met de raad in gesprek om een oplossing te vinden." Hij kondigde aan dat het college van B en W rond deze tijd volgend jaar een plan met meerdere opties wil voorleggen aan de gemeenteraad, met het doel de structurele tekorten aan te pakken. "De raad kan daar keuzes in maken en accenten leggen."

In het akkoord dat coalitiepartijen LPL, VVD en CDA in mei 2018 sloten, staat expliciet dat de lokale lasten niet mogen stijgen. Maar wat Binnendijk betreft is dat niet in ijzer gegoten. "Wat mij betreft is belasting een knop waar we aan kunnen draaien. Als een raadsmeerderheid dat niet wil, betekent het dat er nog meer bezuinigd moet worden."

Hoe dan ook, het plan om de Leiderdorpse financiën weer gezond te krijgen "zal pijn gaan doen bij de bevolking", aldus Binnendijk. "Niemand vindt het leuk om meer belasting te betalen, maar mensen vinden het ook niet leuk als bepaalde voorzieningen verdwijnen." De consequenties van het plan, hoe dat er ook gaat uitzien, zullen in 2021 merkbaar worden.

Net als vele andere Nederlandse gemeenten is Leiderdorp in financieel lastiger vaarwater terecht gekomen door twee duidelijke oorzaken. De eerste is dat de uitgaven voor de jeugdzorg behoorlijk omhoog gaan. Over 2020 verwacht de gemeente Leiderdorp een tekort van bijna 1,4 miljoen euro. Een tekort dat volgens de wethouder Daan Binnendijk (financiën, CDA) waarschijnlijk structureel zal zijn. Tegelijkertijd komt er veel minder in kas doordat de uitkeringen uit het gemeentefonds, goed voor ongeveer van de helft van de inkomsten van de gemeenten, omlaag gaan. In 2018 is die uitkering al met ruim 700.000 euro verminderd en die trend zet naar verwachting door.

Het gat in het jeugdzorgbudget kan nu nog gedicht worden dankzij de pot 'reserve sociaal domein'. Omdat de uitgaven voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de afgelopen jaren minder waren dan het geld dat de gemeente hiervoor toebedeeld kreeg, is die pot behoorlijk gevuld. Maar ook op de WMO zal de komende jaren meer beroep gedaan worden waarmee de overschotten verdampen.

Het college van B en W doet in de Kadernota al een aantal voorstellen om de tering naar de nering te zetten. Zo is een deel van het groot onderhoud in de openbare ruimte uitgesteld. Ook zal de renovatie van een aantal schoolgebouwen, die tot en met 2026 die op de rol stond voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro, deels opgeschoven worden.

Ondanks de donkere financiële wolken ziet wethouder Binnendijk de toekomst niet somber in. "Het probleem in Leiderdorp is wel te overzien, ik ben vol vertrouwen dat we het gaan oplossen. Hier zit geen wanhopige wethouder."

De Leiderdorpse politiek bespreekt de Financiële Kadernota maandagavond 24 juni tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis.

Meer berichten