Logo leiderdorpsweekblad.nl
De Boterhuispolder half mei 2018, gezien vanaf de Nieuweweg. Op de voorgrond staat het gras hoog, op de achtergrond is gemaaid.
De Boterhuispolder half mei 2018, gezien vanaf de Nieuweweg. Op de voorgrond staat het gras hoog, op de achtergrond is gemaaid. (Foto: Johan Kranenburg)

Leiderdorpse gemeenteraad op de bres voor weidevogels

  Politiek

Er gloort hoop dat weidevogels die broeden in de Leiderdorpse Boterhuispolder dit jaar hun kuikens ongestoord groot kunnen brengen. Wethouder Daan Binnendijk (CDA) beloofde de gemeenteraad maandagavond 1 april dat hij in gesprek gaat met landeigenaren, het groenoverleg, de provincie en de Omgevingsdienst West-Holland om te voorkomen dat er te vroeg gemaaid wordt in de polder.

Door: Corrie van der Laan

Het onderwerp kwam aan de orde dankzij een motie van LPL raadslid Joost Bruggeman. Daarin vraagt hij het college om de Omgevingsdienst in te schakelen om de weidevogels te beschermen. Er zou een nestinventarisatie gedaan moeten worden op de percelen waar weidevogels broeden en vervolgens moet, met de Wet Natuurbeheer in de hand, ook daadwerkelijk worden ingegrepen als hier gemaaid wordt voordat de kuikens zijn uitgevlogen. Zijn motie kreeg unanieme steun.

Het maaien in de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen is een jaarlijks terugkerende bron van verontwaardiging. Terwijl wandel- en fietspaden door de polder van 15 maart tot 15 juni zijn afgesloten om broedende vogels rust te geven, gaat een aantal boeren in de eerste helft van mei gewoon met de maaimachine over hun percelen, waarbij nesten en kuikens vermalen worden.

In voorgaande jaren werden daar in de gemeenteraad al verschillende malen vragen over gesteld maar dat gebeurde als regel in mei, als het kwaad al geschied was. Voormalig wethouder Jeff Gardeniers (CDA) in legde in 2017 uit dat driekwart van de polder in particulier bezit is. Daarover heeft de gemeente niets te zeggen en volgens Gardenier lukte het niet om afspraken met die landeigenaren en hun pachters te maken. Ook in het deel van de polder dat gemeentelijk eigendom is, was het maken van afspraken niet eenvoudig omdat in de pachtcontracten niets is vastgelegd over weidevogelvriendelijk maaien.

Wel is in de Wet Natuurbeheer geregeld dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. De handhaving hiervan ligt echter niet bij de gemeente maar bij de provincie Zuid-Holland die dat bij de Omgevingsdienst heeft neergelegd.

Wethouder Binnendijk staat te popelen om aan de slag te gaan met het onderwerp, zei hij maandagavond. "Misschien is het een voordeel dat ik nieuw ben. Ik wil hier onbevangen in gaan en een frisse start maken." Hij gaat de komende weken in gesprek met alle betrokken partijen. Zeker ook met de pachters en landeigenaren. Want, zoals D66 fractievoorzitter Jeroen Hendrik zei, "Dat het lastig is om afspraken te maken, betekent niet dat het onmogelijk is."

Een beetje druk uitoefenen in die gesprekken is wellicht niet verkeerd, suggereerde PvdA-raadslid Roeland Schmidt. "Het kan helpen door te laten schemeren dat de Omgevingsdienst ook meekijkt dit seizoen."

Meer berichten