14 maanden, ruim 30 brieven, 0 antwoorden
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De 'Koeienrotonde' tegenover de Schildwacht in de Leyhof.
De 'Koeienrotonde' tegenover de Schildwacht in de Leyhof. (Foto: Corrie van der Laan)

14 maanden, ruim 30 brieven, 0 antwoorden

  Politiek

In veertien maanden kreeg de gemeente Leiderdorp meer dan dertig brieven en e-mails over het 'dossier Erven van Leeuwen'. Niet één daarvan werd beantwoord. De zaak is inmiddels afgehandeld maar wethouder Daan Binnendijk (CDA) trok maandagavond 1 april namens het college het boetekleed aan over de gang van zaken: "We schamen ons er diep voor dat dit heeft kunnen gebeuren."

Door: Corrie van der Laan

De kwestie in een notendop: de gemeente heeft in 1994 landbouwgrond in de Boterhuispolder gekocht van de heer van Leeuwen. In het contract is opgenomen dat wanneer het bestemmingsplan voor het gebied gewijzigd wordt en de waarde van de grond daardoor stijgt, er een nabetaling aan de voormalige eigenaar zou plaatsvinden. Zo'n wijziging kwam er toen een deel van de grond werd gebruikt voor de aanleg van de zogenoemde Koeienrotonde tegenover de Schildwacht in de wijk Leyhof. De oorspronkelijke eigenaar was inmiddels overleden, maar zijn erfgenamen hadden recht op ruim 26.000 euro. Toen de gemeente niet reageerde op herhaalde verzoeken om uit te betalen, schakelden de Erven van Leeuwen een incassobureau in. Maar ook de tientallen brieven en e-mails van de deurwaarder bleven onbeantwoord.

De raadsfracties van VVD en D66 hebben hier de afgelopen maanden enkele malen vragen over gesteld. Maar ondanks toezeggingen om het dossier voortvarend aan te pakken, gebeurde er lange tijd niets. In januari werd onder de toen net aangetreden wethouder Binnendijk dan eindelijk de hoofdsom van ruim 26.000 euro overgemaakt, maar wat bleef liggen was de ruim 8000 euro aan rente en incassokosten die er inmiddels bijgekomen waren. Bovendien was er nog altijd niet gesproken met de eisers.

Voor Bart Hoenen van de VVD en Prachee van Brandenburg van de D66 was dat reden om in de eerste helft van maart opnieuw aan de bel te trekken via raadsvragen. Maandag bleek dat ze niet blij waren met de antwoorden van het college. Daarin werd weliswaar aangegeven dat de resterende bedragen ook zijn overgemaakt, maar er werd niet ingegaan op wat voor de vragenstellers het grootste pijnpunt is: het gebrek aan communicatie van de gemeente richting burgers. "De antwoorden zijn vaag en duiden er niet op dat dit probleem herkend, erkend en opgelost wordt", stelde Hoenen.

Fractievoorzitter Hugo Langenberg van de LPL benadrukte dat het zeker geen uitzondering is dat Leiderdorpse burgers met vragen richting de gemeente geen antwoord krijgen. "Vergis je niet in het aantal mensen dat gefrustreerd raakt omdat ze niet in contact kunnen komen met de gemeente", zei Langenberg die aangaf wekelijks wel van zo'n geval te horen. Ook D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks uitte zijn zorgen. "We zitten er al jaren mee dat slecht gereageerd wordt op mails en brieven van burgers en ik heb niet het idee dat we het lek nu boven water hebben."

Binnendijk erkende dat er werk aan de winkel is. Dat het zo extreem fout gaat als met de Erven van Leeuwen is een uitzondering, zei hij, "maar de dienstverlening naar de burgers is zeker voor verbetering vatbaar". Hij beloofde te komen met een plan van aanpak.

Meer berichten