Lijst van pijnpunten rond Kwikstaartplein
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De opruimploeg van GroenLinks met in het midden fractievoorzitter Bob Vastenhoud en links naast hem raadslid Jeannette Hofman-Züter.
De opruimploeg van GroenLinks met in het midden fractievoorzitter Bob Vastenhoud en links naast hem raadslid Jeannette Hofman-Züter. (Foto: PR)

Lijst van pijnpunten rond Kwikstaartplein

  Politiek

Flatbewoners hebben een delegatie van GroenLinks Leiderdorp een reeks onvolkomenheden rond het Kwikstaartplein laten zien. Fractievoorzitter Bob Vastenhoud beloofde hun zaterdag werk te maken van hun zorgen over sigarettenpeuken, boomwortels, een platgereden grasstrook en fietsers op het voetpad.

Van allerlei kanten kregen de raadsleden van GroenLinks tijdens hun wijkactie uitleg over de dagelijkse ergernissen. Zo wees bewoonster Miranda Sjouke de politici op een ongewenste rookhoek onder haar flat in de buurt van het schoolplein. Niet zozeer het roken als wel de lukraak weggegooide peuken zijn haar en andere bewoners een doorn in het oog. Spreekt Sjouke rokers aan op hun gedrag, dan krijgt zij soms een grote mond op de koop toe. "Misschien biedt het nieuwe rookverbod in de buurt van scholen soelaas", oppert GroenLinks-raadslid Jeannette Hofman-Züter. De buurt twijfelt, want de politie is nog nooit langsgekomen bij zulke meldingen.

Andere zorgen betreffen de veiligheid op het plein voor de veelal oudere omwonenden. Op bepaalde punten drukken boomwortels straatklinkers omhoog. Volgens een bewoner, die tevens pleit voor een snoeibeurt voor de bomen, heeft al iemand zijn arm gebroken door oneffenheden in het wegdek. En als de gemeente dan toch bezig is, kan de drempel bij de oprit naar de parkeervakken dan meteen wat vlakker worden? Niemand hoeft bang te zijn dat het Kwikstaartplein met al zijn bochtjes daardoor een racebaan wordt, want hardrijden is er alleen in theorie mogelijk.

Verder zou de gemeente iets moeten bedenken om oneigenlijk gebruik van plantsoen en voetpad te verhinderen, drukken buurtbewoners de GroenLinks-fractie op het hart. Zo zouden hekken fietsers kunnen ontmoedigen om het voetpad langs de Van Poelgeestlaan te berijden. Een platgereden grasstrook nabij basisschool Prins Willem-Alexander is volgens de flatbewoners ontstaan door een gemakzuchtig muziekgezelschap, dat met de auto de kortste weg naar de oefenruimte in school zoekt.

Na de inventarisatie van de diverse pijnpunten gaan de buurtbewoners weer over tot de orde van de zaterdag. De afvaardiging van GroenLinks vist eerst nog wat rommel uit de struiken en beraadt zich dan op politieke actie, te weten: raadsvragen over het Kwikstaartplein en omgeving.

Wie een woonwijk wil voordragen kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning van GroenLinks Leiderdorp (tim.brouwerdekoning@raadleiderdorp.nl of telefoon 06-38030152).

Meer berichten