Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Johan Kranenburg

Verbouwing Sterrentuin kan in najaar starten

  Politiek

Het zit ernaar uit dat begin oktober eindelijk gestart kan worden met de verbouwing van De Sterrentuin. De Leiderdorpse gemeenteraad besloot maandagavond 4 maart unaniem om de 600.000 euro extra die nodig is voor het vernieuwde verbouwplan beschikbaar te stellen. Dat geld komt grotendeels terug doordat tegelijkertijd besloten is de verbouwing van het voormalige kantoor van Gemeentewerken (de Werf) aan de Simon Smitweg, waarvoor 550.000 euro was uitgetrokken, te schrappen.

Door: Corrie van der Laan

De aarzelingen die een deel van de raad twee weken geleden nog had over de Sterrentuinplannen, werden grotendeels weggenomen door een op de valreep bezorgde brief van het college van burgemeester en wethouders. Daarin werd een aantal losse eindjes afgehecht. Zo moet de bibliotheek gedurende de verbouwing weg uit het pand aan de Van Diepeningenlaan en was er geen duidelijkheid over een alternatieve locatie. Het college belooft nu in mei te komen met twee scenario's, één waarbij de bieb tijdelijk geen fysieke locatie heeft en één met een tijdelijke bibliotheekvestiging, compleet met een overzicht van de kosten.

Ook over de huisvesting van toneelvereniging Theater Toverlei en het Leiderdorps Museum werd de raad gerustgesteld. Toverlei kan na de verbouwing toch weer in De Sterrentuin terecht. Tijdens de verbouwperiode kunnen scholen met toneelfaciliteiten een oplossing bieden.

Wat het Leiderdorps Museum betreft, meldt het college dat een betaalbare alternatieve locatie voorhanden is. Ook eventuele aanpassingen aan de huurruimte die het college op het oog heeft, zouden binnen het budget moeten lukken. Om welke locatie het gaat, is nog niet openbaar gemaakt.

Transformatie

De Sterrentuin is tien jaar geleden geopend als sociaal-cultureel centrum en had het bruisende hart van Leiderdorp moeten worden. Maar dat kwam nooit van de grond. Ook financieel was het gebouw voor de gemeente altijd een blok aan het been. Door het om te vormen tot 'Centrum voor ondersteuning, welzijn en kennis, cultuur en educatie', zoals het college het formuleert, zou het financiële en maatschappelijke rendement moeten verbeteren.

Het plan voor de transformatie stamt al uit 2016. Het idee was om de in De Sterrentuin gevestigde culturele organisaties naar elders te verplaatsen om plek te maken voor maatschappelijke en welzijnsorganisaties. In oktober 2017 trok de gemeenteraad 3 miljoen euro om de zogenoemde verhuiscarrousel te realiseren.

Maar de oorspronkelijke plannen zijn door allerlei ontwikkelingen achterhaald. De komst van de nieuwe welzijnsorganisatoe Incluzio maakte aanpassingen aan de indeling van De Sterrentuin noodzakelijk. Bovendien bleek het voornemen om Theater Toverlei en het Leiderdorps Museum naar de Werf te verplaatsen onhaalbaar door een sterke stijging van de verbouwkosten. Vandaar dat het college met een vernieuwd plan kwam, dat nu het groene licht heeft gekregen.

Meer berichten