Logo leiderdorpsweekblad.nl
PvdA wethouder Olaf McDaniel
PvdA wethouder Olaf McDaniel

Betaalbaar wonen en duurzaamheid met stip bovenaan bij PvdA

  Politiek

Betaalbaar wonen moet volgens de PvdA Leiderdorp topprioriteit worden in het gemeentelijk beleid voor de periode 2018-2020. Dan volgen onder meer duurzaamheid en sport. Het PvdA-conceptprogramma staat nu online. Leiderdorpers kunnen erop reageren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018.

door Nelleke Thissen

In het verleden vroeg de PvdA vooraf aan Leiderdorpers welke thema's zij belangrijk vinden en stelde daarop haar programma samen. "Nu draaien we de volgorde om. Wij hebben de onderwerpen gekozen en vragen de Leiderdorpse bevolking daarop te reageren", zegt PvdA wethouder Olaf McDaniel (o.a. duurzaamheid, sport en afval). Hij hoopt het huidige collegebeleid na maart 2018 in grote lijnen te kunnen voortzetten. Sinds de val in oktober 2016 van het vorige college van B&W (D66, VVD en CDA) neemt in het nieuwe de PvdA samen met de LPL de plaats in van D66 die naar de oppositiebanken is verhuisd.

Betaalbaar wonen is topprioriteit voor de sociaal democraten. Het vorige college heeft de eis losgelaten dat bij nieuwbouwprojecten 35% sociale woningbouw moet zijn. McDaniel wil dat terugdraaien. "Het vinden van een betaalbare woning is één van de grootste problemen nu. Vooral voor starters en mensen met een kleine beurs. Helaas kan wegens ruimtegebrek in Leiderdorp nauwelijks worden gebouwd. Daarom moet op die enkele plek die er nog is vooral sociale woningbouw komen". Sport staat ook hoog op de PvdA lijst genoteerd. "Sinds het aantreden van het nieuwe college is het sportbeleid al drastisch veranderd. Mijn voorganger (D66'er Michiel van der Eng, red.) vond dit geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat vind ik wel.", aldus de wethouder Sport. "Als nieuw college hebben we investeringen waaronder een nieuw RCL clubhuis, naar voren gehaald, maar ook duurzaamheid en sport aan elkaar gekoppeld". Volgens McDaniel krijgen sportaccommodaties energiebesparende voorzieningen zoals zonnepanelen en LEDverlichting. Daarmee verdienen de clubs ook nog geld, zo legt McDaniel uit. Volgens hem kosten deze maatregelen de gemeente niets extra's.

"De komende jaren draait het echt om duurzaamheid". Daarvan zijn, zo verwacht hij, ook de andere politieke partijen overtuigd. Duurzaamheid betekent, aldus McDaniel, ook de komst van zes windmolens bij het voormalige A4 infocentrum in de Bospolder. "We hebben gekeken naar alle aspecten. Dit is de beste plek". Hij verwacht hier geen grote problemen voor weidevogels. "De ervaring leert dat vogels zich snel aanpassen". Schone en goedkopere energie en de binnenkort in werking tredende omgekeerde afvalinzameling betekenen een financiële besparing. Allemaal geld dat terug moet naar de gebruikers, dus burgers, vindt de PvdA. "Wellicht kan zelfs de OZB omlaag. Van de besparingen moet iedereen profiteren. Met dit verkiezingsprogramma willen we ons inzetten voor alle lagen van de bevolking. Niet alleen voor de mensen aan de onderkant van de maatschappij". McDaniel hoopt dat Leiderdorpers die landelijk niet op zijn partij zouden stemmen dat lokaal wel doen. "We hebben met onze coalitiepartners het afgelopen al veel kunnen doen. We willen dat graag continueren". Olaf McDaniel is herkiesbaar. In november stellen de sociaal democraten kandidatenlijst en definitief programma vast.

Meer berichten