Logo leiderdorpsweekblad.nl
Leendert Beekman ontmoette weinig enthousiasme. | Foto: Esther Luijk
Leendert Beekman ontmoette weinig enthousiasme. | Foto: Esther Luijk

Gemengde reacties op Regioraad

  Politiek

regioraad n Er waren enthousiastelingen, maar ook bezorgde burgers. Het voorstel van de colleges van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) om wellicht een Leidse regioraad op te richten, doet veel stof opwaaien. Tijdens de inspraakavond vorige week konden geïnteresseerde Leiderdorpers in het gemeentehuis hun mening uiten over het voorstel.

Door Esther Luijk

In het najaar van 2016 is de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vastgesteld door de Leidse regio. De vijf gemeenten hebben vastgesteld dat, als ze alle ambities met betrekking tot de toekomst van de Leidse regio willen realiseren, de gemeentebesturen meer en beter moeten gaan samenwerken. Eind maart legden de colleges een 'Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen' voor aan hun gemeenteraden die een analyse bevat van uiteenlopende samenwerkingsvormen en een conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio, namelijk het vormen van een Leidse regioraad. De raden hebben dan tot medio mei de mogelijkheid hun wensen en bedenkingen te uiten en suggesties voor aanpassing van het voorstel te doen.

Al is het nog helemaal niet zeker dat die regioraad er ook daadwerkelijk komt, sommige burgers waren bij wijze van spreken hun koffers al aan het pakken. Leendert Beekman ging de aanwezigen rond om hun mening te vragen en de meesten waren niet erg enthousiast. "Ik ben bang dat het te groot wordt en niet meer hanteerbaar is," was een veelgehoorde mening. Daarentegen waren er ook enthousiaste reacties. "Samenwerken is in het belang van de burgers, dus een gezamenlijke raad vormen vind ik een goed idee", klonk het. De meeste meningen, zowel positief als negatief, bleken echter op onderbuikgevoelens gebaseerd, want van de ongeveer honderd aanwezige burgers hadden zo'n vijf mensen zich ook daadwerkelijk ingelezen in het conceptvoorstel van Project Toekomstvisie. Uiteindelijk waren er ook veel mensen die nog geen mening hadden en die avond vooral aanwezig waren om te luisteren om na afloop een onderbouwde mening te kunnen vormen. Ook politieke spelers en gemeentelieden waren aanwezig om de burgers van informatie te voorzien en hun mening te delen.

De mening van de burgers zal worden meegenomen in het besluit over de Regioraad. Nadat de raden hun wensen, bedenkingen en suggesties hebben geuit, zal er eind mei een aangepast voorstel voor de bestuurlijke samenwerkingsvorm naar de vijf gemeenteraden gaan. Voor meer informatie zie

www.leidseregio2027.nl.

Meer berichten